Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 17. 5. 2019, v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

S to uredbo se v okviru ukrepa Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih iz 20. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja izvajanje podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

 

Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja najmanj 95 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

 

V skladu z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz EKSRP z dne, 6. 12. 2017 bodo podprte naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v naslednjih treh statističnih regijah Republike Slovenije:
1.    Pomurska statistična regija,
2.    Podravska statistična regija in
3.    Koroška statistična regija.

 

Navedena uredba določa:
-    namen podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do           širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, 
-    upravičence, 
-    upravičene stroške, 
-    pogoje za dodelitev sredstev, 
-    merila za ocenjevanje vlog, 
-    pogoje za izplačilo sredstev, 
-    obveznosti upravičencev in 
-    finančne določbe.


Predlog uredbe je v javni razpravi do 17. 6. 2019. Zainteresirana javnost lahko komentarje in mnenja na predlog uredbe posreduje elektronsko na naslov: gp.mkgp(at)gov.si najkasneje do petka, 7. 6. 2019, da lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi morebitnih odprtih zadev skliče usklajevalni sestanek s socialnimi partnerji.


Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9948