Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Kitajska prevzela vodenje Organizacije združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO)

Rim, 24. 6. 2019 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se danes in jutri na sedežu Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu udeležuje 41. zasedanja Konference FAO. Letošnje zasedanje je pomembno tudi zaradi volitev novega generalnega direktorja, ki bo prevzel vodenje organizacije za naslednja štiri leta. Segment na visoki ravni, kjer ministri razpravljajo o stanju na področju kmetijstva in prehrane, je letos posvečen razpravi o odnosu med migracijami, kmetijstvom in razvojem podeželja. Konferenca FAO je najvišji organ FAO, ki sprejema končne odločitve o ciljih, strateških prioritetah in proračunu organizacije ter zagotavlja skladnost kmetijske politike in pravnih okvirjev na globalni ravni. Zasedanje Konference FAO, ki je organizirano enkrat na dve leti, poteka od 22. do 29. junija 2019.

Volitve novega generalnega direktorja FAO so potekale na začetku 41. zasedanja Konference FAO, v nedeljo 23. junija 2019. Trije kandidati za vodenje te najpomembnejše mednarodne organizacije za hrano in kmetijstvo so bili: predstavnik Kitajske Qu Dongyu, predstavnica Francije (s podporo EU) Catherine Geslain-Lanéelle in predstavnik Gruzije Davit Kirvalidze. Za novega generalnega direktorja je bil že v prvem krogu izvoljen predstavnik Kitajske Qu Dongyu. Vsi trije kandidati so se že tekom svoje kampanje izkazali za zelo izkušene in odlične strokovnjake tako s področja kmetijstva in prehranske varnosti, kot tudi mednarodnih odnosov in razvojnega sodelovanja. Podpora držav v razvoju kitajskemu kandidatu je bila odločilna. Slovenija ocenjuje, da je program novoizvoljenega generalnega direktorja FAO Qu Dongyua dober, vendar bo lahko le s prizadevanjem za podporo in konsenzom držav članic uspešno zasledoval glavni cilj organizacije – do leta 2030 odpraviti lakoto in zagotoviti prehransko varnost za vse.

 

Danes je ministrica dr. Pivec sodelovala v razpravi ministrov na temo migracij, kmetijstva in razvoja podeželja, ki potekala v okviru segmenta na visoki ravni.

 

Ministrica je v svojem nagovoru opozorila, da se, odvisno od konteksta,  države srečujemo z različnimi izzivi povezanimi z migracijami. Ti so različni na primer za države v dolgotrajni krizi, ali pa za tiste z visoko stopnjo brezposelnosti mladih, za države v ekonomski in demografski tranziciji ali pa za razvite države, kamor so namenjeni delavci migranti. Razen v primerih prisilnih migracij, ki so posledica konfliktov in nevzdržnega stanja v kriznih situacijah, je namreč pomembno, da ne gledamo na migracije samo kot na problem, ki zahteva rešitev, ampak kot sestavni del ekonomskega, socialnega in človeškega razvoja. Zato lahko migracije, ne glede na izzive in stroške za migrante in države, predstavljajo tudi priložnosti za napredek. Opozorila je tudi, da v prihodnje lahko pričakujemo še večje migracijske tokove zaradi podnebnih sprememb. In prav tukaj bo prehod na trajnostno kmetijstvo, usmerjeno v blažitev in preprečevanje podnebnih sprememb, ključnega pomena.

 

»S skladnostjo politik na področju migracij ter kmetijstva in razvoja podeželja lahko države spodbujamo pozitivne in odpravimo negativne učinke migracij. Naš skupni cilj pa bi moral biti, da si z ukrepi prizadevamo, da migracije postanejo izbira in ne nujnost,« je poudarila ministrica. »Vlaganja in prizadevanja v odpravo ovir za perspektivne migrante so možna pot k temu cilju. Med aktivnostmi bi tako lahko izpostavili ustvarjanje boljših pogojev za življenje na podeželju, izobraževanje in usposabljanje mladih ter promocijo zaposlovanja in vključevanja mladih v kmetijsko-živilske dobavne verige. Drugačen pristop pa bi bil potreben za  države, kjer so migracije posledica konfliktov ali pa države kamor se migranti in begunci odpravijo v želji po boljši prihodnosti. Z zaščito njihovih pravic in s promocijo njihove socialne in ekonomske vključenosti se lahko izboljša njihov prispevek k razvoju države.«

 

Ministrica je nadalje poudarila, da se v Sloveniji večinoma srečujemo z izzivom, kako ohraniti in preprečiti selitve iz podeželja v mesta. Zato je vlaganje v vitalno podeželje naša pomembna prioriteta. S promocijo in razvojem podeželja in kmetijstva si prizadevamo ustvariti pogoje in priložnosti za spodbujanje prebivalcev, da iščejo priložnosti v življenju na podeželju. Z ukrepi posvečamo posebno pozornost mladim. Na ta način si prizadevamo za ustvarjanje delovnih mest za mlade na podeželju ter hkrati za generacijsko obnovo kmetijstva. Generacijska obnova je ključna za nadaljnji razvoj kmetijstva, ki z mladimi nosilci postaja bolj zanimiva in podjetniško naravnana panoga. To prepoznavamo tudi z zastavljenimi razvojnimi smernicami slovenskega kmetijstva. Ob tem pa nikakor ne smemo zanemariti pomena medgeneracijskega sodelovanja in že prepoznanega obstoja ranljivih skupin na podeželju.

 

»Za ranljive skupine, kakor za vitalno podeželje nasploh pa je nujno, da država izvaja ukrepe tudi v okviru drugih politik (na primer na področju davčne in socialne zakonodaje ter dostopa do zemljišč) s katerimi je poskrbljeno za podeželsko infrastrukturo in druge javne storitve (delovna mesta, trgovina, šole, vrtci, zdravstvena oskrba ipd.)«, je poudarila ministrica.

 

Na koncu svojega nagovora je izpostavila tudi pomen čebelarstva za ohranjanje vitalnega podeželja. S trajnostnim razvojem tega sektorja v Sloveniji vidimo številne pozitivne učinke tako za kmetijstvo in okolje, kot tudi velik potencial za spodbujanje zaposlovanja in življenja na podeželju.

 

*           *           *