Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prevzemanje novih obveznosti - novi vstopi za kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali

V času subvencijske kampanje za leto 2012 se za nove vstope odpira tudi kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (PAS) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, v okviru katerega je plačilo v višini 89,38 EUR/GVŽ mogoče pridobiti za naslednje avtohtone in tradicionalne pasme:

govedo: cikasto govedo;
konji: lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, ljutomerski kasač, haflinški konj;
prašiči: krškopoljski prašič, slovenska landrace (linija 11), slovenska landrace (linija 55), large white (linija 22);
ovce: jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, istrska pramenka - istrijanka, belokranjska pramenka, oplemenjena jezersko-solčavska ovca;
koze: drežniška koza, slovenska sanska pasma, slovenska srnasta pasma;
perutnina: štajerska kokoš - štajerka, slovenska grahasta kokoš, slovenska srebrna kokoš, slovenska rjava kokoš, slovenska zgodaj operjena kokoš, slovenska pozno operjena kokoš, slovenska pitovna kokoš.

 

Pri vnosu in dopolnjevanju vlog veljajo glede rokov enaka pravila kot do sedaj. Spremembe zbirne vloge so mogoče od 8. do vključno 31. maja 2012, brez znižanja plačil. Spremembe lahko vključujejo spremembo zahtevkov, dodajanje novih zahtevkov in tudi novih GERK-ov, ki so v Register kmetijskih gospodarstev vneseni že po oddaji zbirne vloge.

 

 

*   *   *