Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti

Ljubljana, 25. maj 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je 25. maja 2012 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti«. Izvajanje tega ukrepa je bilo predvideno že z Operativnim programom za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 (OP 2007-2013), ki ga je potrdila tudi Evropska komisija. Ukrep sodi v okviru OP 2007-2013 v I. prednostno os, ki obsega ukrepe za prilagoditev ribiške flote Skupnosti.

Trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti bo mogoče doseči: 

 
-    z razrezom ribiškega plovila (fizično uničenje plovila)


-    ali s prerazporeditvijo plovila v dejavnosti izven ribištva.

 

Temeljni cilj izvajanja tega ukrepa je varovanje in ohranjanje ribolovnih virov (zmanjševanje pritiska na prelovljene ribolovne vire), končni rezultat izvajanja tega ukrepa pa, da plovilo, za vedno preneha z izvajanjem dejavnosti morskega gospodarskega ribolova. To bo posledično pripomoglo k vzpostavljanju trajnostnega ravnovesja med ribolovnimi zmogljivostmi in ribolovnimi viri.  V skladu s temeljnim ciljem izvajanja tega ukrepa, bodo k ukrepu lahko pristopil le ribiči oziroma lastnik plovil:


- katerih plovila so v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na razpis izkazala zadostno aktivnost (vsaj 60 ladijskih dnevnikov v vsakem letu pred oddajo vloge) in


- katerih plovila so lovila s tistimi ribolovnimi orodji, za katere so bili v Načrtu za prilagajanje ribolovnega napora (v nadaljevanju NPRN), ki ga je sprejela Vlada RS decembra 2011, predlagani ukrepi prilagajanja ribolovnega napora. V NPRN so bili predlagani ukrepi omejevanja ribolovnega napora za plovila, ki izvajajo ribolov z naslednjimi ribolovnimi orodji: zaporne plavarice (PS),  pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil (PTM), stoječe zabodne mreže (GNS), trislojne mreže (GTR) in pridnene vlečne mreže s širilkami (OTB).


Ribolovni napor ribiških plovil, ki lovijo z zaporno plavarico (PS) in s pelagičnimi vlečnimi mrežami, upravljanimi z dveh plovil (PTM), je potrebno prilagoditi, saj ta plovila ulovijo glavnino sardele in sardona, ki predstavljata glavni ribji vrsti v iztovoru slovenskih ribičev (več kot 70 %), stanje teh dveh pelagičnih staležev v severnem Jadranu pa je zaskrbljujoče, zato so bila dana priporočila s strani Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), da se ribolovni napor na ta dva staleža ne sme povečevati.


Ribolov napor plovil, ki lovijo s stoječimi zabodnimi mrežami (GNS), trislojnimi mrežami (GTR) in s pridnenimi vlečnimi mrežami s širilkami (OTB), ki so sicer vsa vključena v ribolov pridnenih staležev, pa je potrebno omejiti,  ker stanje teh staležev na regionalni ravni ni znano, dodatni razlogi za omejevanje ribolovnega napora teh plovil pa je zlasti preveliko število ribičev na omejeni ribolovni površini.


Poleg tega, da je moral biti vlagatelj s plovilom dovolj aktiven v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge, je moral s prej omenjenimi ribolovnim orodji v tem obdobju obvezno doseči tudi zadostni povprečni iztovor na leto.


Upravičencu bo pripadala premija za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti, ki pomeni finančno nadomestilo za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti. Za plovila, ki gredo v razrez, bo premija izračunana na podlagi bruto tonaže plovila, pri tem da bo ta znesek za plovila v starosti med 16-29 let zmanjšan za 0,75 % za vsako leto nad 15 let; za plovila nad 30 let, pa bo ta znesek zmanjšan za 11,25 %. Za plovila, ki bodo prerazporejena v dejavnosti izven ribištva, bo znesek premije enak 70 % zneska, ki bi ga upravičenci prejeli, če bi plovilo razrezali.


Z Nacionalno shemo trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, ki je del javnega razpisa, je določena zgornja raven bruto tonaže (BT) ribiških plovil, ki je lahko trajno umaknjena iz ribiške flote v obdobju 24 mesecev od dneva objave tega razpisa. Ta količina je omejena na največ 470 BT.   

 
Za izvajanje tega ukrepa je predvidenih 2.235.372,00 evrov sredstev Evropskega sklada za ribištvo (ERS). Za izplačilo premije je predvideno 100 % javno financiranje (pri tem je delež EU 75 % in delež Slovenije 25 %).

 

*  *  *