Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Kakovost morskih in sladkovodnih kopalnih voda v Sloveniji na visoki ravni

Ljubljana, 29. 5. 2012 – Kakovost slovenskih kopalnih voda na splošno ostaja na visoki ravni. Po kakovosti izstopajo vode na morju, že tri leta zapored dosegajo popolno skladnost celo s strožjimi – priporočenimi zahtevami. Na celinskih vodah stalnega mikrobiološkega onesnaženja ne zaznavamo, je pa kakovost spremenljiva, odvisna od meteoroloških in hidroloških pogojev, so na današnji novinarski konferenci povedale mag. Mojca Dobnikar Tehovnik z Agencije RS za okolje, mag. Marjeta Recek z Ministrstva za zdravje, mag. Ivanka Gale z Inštituta za varovanje zdravja RS in dr. Irena Rejec Brancelj z Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Na seznamu slovenskih kopalnih voda je trenutno 48 voda. Mednje sodijo vode naravnih kopališč z upravljavci in vode v območjih prostega kopanja, tako imenovana »kopalna območja«, ki nimajo upravljavca. Lani je bil na kopalnih vodah vzpostavljen sistem spremljanja in analiziranja dogajanja na prispevnem območju med kopalno sezono. Potrebno je spremljanje možnih virov onesnaženja ali dogodkov, ki lahko vplivajo na kakovost kopalne vode. V primerih, ko se zaradi dogodka na prispevnem območju ugotovi nevarnost onesnaženja, je treba skladno z zahtevami zakonodaje, zagotoviti ustrezno obveščanje in opozarjanje javnosti in na ta način preprečiti izpostavljenost kopalcev onesnaženju.


Uvedeni so bili »profili kopalnih voda«, ki vključujejo opis vseh pomembnih naravnih značilnosti kopalne vode in njenega prispevnega območja, to je:

  • opredelitev in opis značilnosti drugih površinskih voda na prispevnem območju, ki lahko vplivajo na kakovost obravnavane kopalne vode, ter
  • opredelitev in opis vseh pomembnih virov onesnaževanja in drugih značilnosti na prispevnem območju kopalne vode, ki so posledica človekove dejavnosti in lahko vplivajo na kakovost kopalne vode.


Za vire onesnaževanja, ki lahko prestavljajo vir kratkotrajnih onesnaženj, je treba vključiti tudi oceno verjetnosti pojava kratkotrajnega onesnaženja ter predvideno naravo, pogostost in trajanje pričakovanega kratkotrajnega onesnaženja, skupaj z ukrepi, ki se morajo izvesti ob kratkotrajnem onesnaženju. Profil kopalne vode vključuje tudi oceno možnosti za razraščanje cianobakterij in makroalg oziroma fitoplanktona, podaja pa tudi opredelitev in opis merilnega mesta za izvajanje monitoringa kopalne vode.


Z novim, zahtevnejšim načinom upravljanja kakovosti kopalnih voda, ki nov poudarek daje preventivnemu delovanju, je nastopila tudi večja potreba po sodelovanju vseh resorjev, ki vsak na svojem področju doprinesejo k varnemu in zdravemu kopanju. Naloge sodobnega, celovitega načina upravljanja kopalnih voda tako segajo na področja varstva okolja, zdravja, pa tudi obrambe in zaščite ter notranjih zadev.


Kopalne vode v Evropi morajo izpolnjevati standarde, opredeljene v direktivi o kopalnih vodah, ki je bila sprejeta leta 2006, izvajati pa jo je treba začeti najpozneje decembra 2014. Evropska unija vsako leto izda zbirno poročilo o kakovosti kopalnih vod, pripravljeno na podlagi nacionalnih poročil, ki ji jih morajo države članice poslati do konca preteklega leta. V poročilu za leto 2012 so zbrani podatki za vseh 27 držav članic EU, Hrvaško, Črno goro in Švico, ki so spremljale in poročale o kakovosti svojih kopalnih voda, večina že v skladu z novimi določbami.


V laboratorijih je bila preverjena prisotnost določenih vrst bakterij, vključno z intestinalnimi enterokoki in bakterijo Escherichia coli, ki lahko kažejo na onesnaženost, zlasti z odplakami ali živalskimi iztrebki. Kopališča so lahko ocenjena kot ustrezna glede na zavezujoče vrednosti, ustrezna glede na strožje priporočene vrednosti ali neustrezna.


Evropski državljani lahko kakovost vode na svojih najljubših kopališčih preverijo v Evropskem informacijskem sistemu za vode (WISE). S te spletne strani si lahko prenesejo zbrane podatke ali si na njej ogledajo interaktivne zemljevide. Na spletni strani Eye on Earth lahko državljani tudi poročajo o stanju lokalnih vod. Slovenski državljani lahko kakovost vode na slovenskih naravnih kopališčih preverijo na spletni strani Agencije RS za okolje o kopalnih vodah.

 

*   *   *

 

Dodatne informacije

Poročilo Slovenije o kopalnih vodah za leto 2011...

Spletna stran Ministrstva za kmetijstvo in okolje o kopalnih vodah in profilih...

Upravljanje s kopalnimi vodami, posvet 8. 5. 2012...

 

Audio posnetki z novinarske konference:

mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, ARSO (mp3; 5,9 MB)

mag. Marjeta Recek, MZ (mp3; 2,9 MB)

mag. Ivanka Gale, IVZ (mp3; 2,1 MB)

dr. Irena Rejec, MKO (mp3; 2,4 MB)

 

Predstavitve z novinarske konference:

Predstavitev aktivnosti MKO na področju upravljanja z vodami (.ppt; 1,2 MB)

Kakovost kopalnih voda v Sloveniji v letu 2011 (.ppt; 23 MB)

Javnozdravstveni vidiki kakovosti kopalnih voda (.ppt; 2,4 MB)