Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje na obisku v Pomurski regiji

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Včerajšnjega obiska Vlade RS v Pomurski regiji so se udeležili tudi minister kmetijstvo in okolje Franc Bogovič ter državna sekretarja Marjeta Peterlin in Branko Ravnik.

Minister Franc Bogovič je obiskal CERO Puconci in podjetji Mlinopek ter Pomurske mlekarne. Državna sekretarka Marjeta Peterlin je spremljala ministra na obisku v CERO Puconci, obiskala bioplinarno Nemščak in podjetje Ocean Orchids, državni sekretar Branko Ravnik pa se je srečal s predstavniki javnih služb in obiskal Kmetijsko zadrugo Radgona.


V Puconcih je minister Bogovič položil temeljni kamen za drugo fazo izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje (CEROP), ki so ga zaradi njegovega prispevka k varovanju okolja in hkrati razvojnim priložnostim poimenovali Zeleni rudnik Pomurja. Minister je podaril, da je ta simbolni začetek del pri izvajanju druge faze projekta pomemben korak pri uresničevanju projekta, s katerim bo celovito urejena problematika ravnanja z odpadki za celotno Pomursko regijo. V projekt je vključenih 27 občin v regiji, kar kaže na visoko zavzetost in konsenz občin v regiji za reševanje te pomembne problematike. Priprava projekta je bila zahtevna in kompleksna naloga v smislu priprave in usklajevanja investicijske, projektne in okoljske dokumentacije ter nenazadnje tudi vloge za pridobitev sredstev, je dejal minister. V drugi fazi je načrtovana širitev obstoječega odlagališča z novim odlagalnim poljem, izgradnjo objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ureditev kompostarne zaprtega tipa in nadgradnja čistilne naprave. Po začetku obratovanja objektov in opreme druge faze bo po obdelavi ostalo za odlaganje le še 20 odstotkov vseh mešanih komunalnih odpadkov. Skoraj 80 odstotkov vseh komunalnih odpadkov, ustvarjenih v Pomurju in obdelanih v regijskem centru za ravnanje z odpadki, pa bo postalo surovina za predelavo v nove izdelke ali za proizvodnjo energije. Celoten projekt je vreden 23 milijonov evrov. Od tega 13,4 milijona evrov sofinancira evropski kohezijski sklad, 2,4 milijone evrov pa Republika Slovenija. Po besedah ministra Bogoviča se Pomurje s CEROP uvršča med regije, v katerih se je doslej naredilo največ na področju ravnanja z odpadki. Tudi sicer se kultura ravnanja z odpadki v Sloveniji, tako minister, spreminja, tako da se vedno več odpadkov ločuje. Minister se že veseli končanja druge faze, kar naj bi se zgodilo čez eno leto, hkrati pa je izpostavil napredovanje tudi v projektu sistema pomurskega vodovoda.


Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Marjeta Peterlin je obiskala eno najbolje urejenih bioplinarn v Sloveniji skupine Panvita, v Nemščaku pri Beltincih. Gostitelji so ji povedali, da tudi pri njih ni šlo brez težav pri umeščanju bioplinarne v lokalno območje in kako so se spoprijeli v začetku obratovanja. Predstavili so način upravljanja in tehnologijo dela, pa tudi pridelavo jagod, ki rastejo na njivah, na katerih izkoriščajo stranske produkte proizvodnje bioplina kot gnojilo.


Nato je obiskala še podjetje Ocean Orchids d. o. o. v Dobrovniku, ki slovi kot blagovna znamka Pomurja po svojih orhidejah. Za proizvodnjo tropskih rastlin, v klimatsko gledano kontinentalni Evropi, je bilo treba zgraditi tehnološko primerne rastlinjake in kot osnovno konkurenčno prednost v tej poslovni ideji izkoristiti priložnosti, ki jih Prekmurje ponuja. To je geotermalna energija, razpoložljiva zemljišča in dovolj delovne sile, ki je navajena dela v kmetijstvu. Poleg teh prednosti je, tržno gledano, ključna prednost tudi geografska lega podjetja.


Državni sekretar Branko Ravnik pa se je najprej srečal s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Opozorili so ga na težave izvajanja javne službe s področja kmetijskega svetovanja, gozdno lesne verige, prisotnosti jelenjadi na kmetijskih površinah, razdrobljenosti zemljišč v Pomurski regiji in izgubi obdelovalnih zemljišč ter vzpostavitvi trajno varovanih zemljišč z nezmožnostjo spreminjanja. Povedali so tudi, da je se je samooskrba na tem območju v zadnjem času zelo znižala.  Strinjali so se, da je potencial gozdov v Pomurski regiji neizkoriščen. Dogovorili so se, da bo ministrstvo proučilo prioritete javne službe in nabor nadstandardnih ukrepov.

 

*   *   *