Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Bogovič v Zasavju o kakovosti zraka

Ljubljana, 28. 6. 2012 – Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je včeraj v Zagorju udeležil 8. seje Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, na kateri so obravnavali reševanje prekomerne onesnaženosti z delci PM10 v Sloveniji. Minister se je v popoldanskem času srečal s krajani Ravenske vasi in predstavniki civilnih iniciativ.

Minister Bogovič je na seji Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje poudaril, da je prekomerna onesnaženost z delci PM10 problem, s katerim se srečuje večina držav EU. Mejne vrednosti se presegajo na okoli tretjini merilni postaj, ki so v EU postavljene v urbanem okolju.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo problematiko prekomerno onesnaženega zraka v sodelovanju z drugimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki obravnavalo prioritetno. Tako je bila ustanovljena delovna skupina, ki je že pripravila osnutek odloka o načrtu za kakovost zraka v Zasavju, ki posega tudi na področje lokalne prometne ureditve in lokalnih energetskih konceptov, s katerimi lahko obvladujemo večino lokalnih emisij. Vsak načrt za kakovost zraka (pripraviti jih je treba še za Ljubljano, Maribor, Celje, Kranj in Mursko Soboto) mora odražati lokalne razvojne prioritete, hkrati pa morajo biti zahteve za varstvo zraka vgrajene v razvojne načrte lokalnih skupnosti.


Pri pripravi načrtov za kakovost zraka je treba v čim večji meri upoštevati sinergije z drugimi okoljskimi in razvojnimi politikami, predvsem glede nujnosti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter energetskih ciljev na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Zgradba, ki s sanacijo toplotnega ovoja zmanjša potrebo po toploti za ogrevanja na polovico, v prvem približku za polovico zmanjša tudi emisije v zrak.


Popoldne se je minister Bogovič srečal s krajani Ravenske vasi in predstavniki civilnih iniciativ, ki so mu predstavili stanje na področju kakovosti zraka v Zasavju, še posebej so izpostavili primer onesnaževanja zraka podjetja Lafarge Cement. Minister Bogovič je zbranim zagotovil, da bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje delovalo v skladu z načeli spoštovanja temeljnih vrednot, ki so pomembne za življenje vsakega posameznika. Ena od teh vrednot je tudi pravica do zdravega in kakovostnega zraka. Zato bo ministrstvo vložilo vse potrebne napore v pripravo celostnih, sinergijsko in razvojno naravnanih ter lokalno usklajenih načrtov kakovosti zraka.

 

*   *   *

 

Tonska izjava ministra Bogoviča