Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Bogovič na Celjskem o pomenu ekološke pridelave, mladih kmetovalcev, mlekarske industrije in podeželja

Šmarje pri Jelšah, Grobelno, Petrovče, Ljubno ob Savinji, 23. 7. 2012 - Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je bil na delovnem obisku na Celjskem in okolici. Dopoldne je obiskal podjetje Mediacor in Kmetijsko zadrugo Šmarje, nato pa je obiskal kmetijo Kolar na Grobelnem. V popoldanskem času pa si je minister ogledal mlekarno Celeia in se udeležil otvoritve Centra za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline. Minister je dan zaključil v Ljubnem ob Savinji s posvetom na temo energetike in malih hidroelektrarn na vodotokih.

Jutranji obisk v podjetju Mediacor je minister izkoristil za seznanitev z dejavnostmi, ki jih ima podjetje na področju proizvodnje in predelave ekoloških živil. Minister jih je seznanil s prednostnimi nalogami in usmeritvami ministrstva v tem mandatu, vodstvo podjetja pa je ministra seznanilo tudi z načrti, ki jih imajo za naprej. Minister je nato obiskal Kmetijsko zadrugo Šmarje, kjer so v razgovoru izpostavili pereče vsebine, ki se nanašajo na ministrstvo v povezavi z delovanjem zadruge in kmetijstva nasploh. Tako so med drugim izpostavili problematiko dvostavnega knjigovodstva za male kmetije ter predstavili svoj pogled na prepoved uporabe FFS v kmetijstvu in primere škod na koruzi, ki jih povzročajo strune. Glede prihodnosti na področju proizvodnje hrane pa je minister predstavil, v katero smer gredo pogajanja pri reformi Skupne kmetijske politike, s poudarkom, kako bo v novem programskem obdobju poskrbljeno za malega kmeta.


V nadaljevanju je minister obiskal kmetijo Kolar, kjer so mu predstavili konkretne primere težav, s katerimi se srečujejo mladi prevzemniki kmetij oz. razlogi, da mnogi mladi opuščajo dejavnost kmetijstva. Pri tem so izpostavili vprašanje, s kakšnimi mehanizmi se lahko prepriča mlade, da ostanejo na podeželju in prevzamejo kmetijo ter kje lahko država nudi podporo. Pri vprašanju, zakaj bi mladi ostali na kmetiji, je minister kot prvi pogoj izpostavil, da mora človek sam začutiti ljubezen do tega poklica, nato pa sledijo ostali razlogi. Zagotovo pa mora država tudi veliko postoriti, da ne bo nepotrebnih administrativnih obremenjevanj ter zagotoviti tudi določene finančne in druge spodbude.


V Mlekarni Celeia se je minister seznanil s poslovanjem podjetja, razvojnimi načrti in si ogledal najnovejšo proizvodno linijo. Po njegovih besedah bodo takšne investicije v mlekarski sektor zagotovo našle svoje mesto v programu razvoja podeželja tudi za obdobje 2014-2020. Govorili so tudi o izzivih, ki jih prinaša sprostitev mlečnih kvot v EU z letom 2015, pri tem pa je minister izpostavil, da je osnovno vodilo tako ministrstva kot kmetov in mlekarn, da to obdobje pričakamo čim bolje pripravljeni. Mlekarstvo je sicer za Slovenijo izjemnega pomena, saj je govedoreja nosilna kmetijska panoga in 70 odstotkov slovenskih kmetijskih površin je travnatih.


V Ljubnem ob Savinji pa je popoldne minister odprl Center za razvoj podeželja v Fašunovi hiši. Občina Ljubno je namreč kot lastnica te hiše pridobila evropska sredstva za obnovo zgornjega dela objekta. Poleg muzejskega in poslovnega prostora ter učne kuhinje bodo v hiši sedaj omogočili prostore za različna srečevanja in medgeneracijsko druženje. Ob tej priliki so tudi predstavili dosedanje delo zavoda Savinja in društva za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline. Minister Bogovič se je v Ljubnem nato udeležil še posveta na temo energetike in malih hidroelektrarn.

 

*   *   *