Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novo ekološko plovilo

Ljubljana, 25. 7. 2012 – V Luko Koper je priplulo novo večnamensko ekološko plovilo s podpornim čolnom. Novo plovilo s pripadajočo opremo je namenjeno za operativno izvajanje rednih preventivnih in interventnih nalog preprečevanja onesnaževanja morja ter pomoč pri zaščiti in reševanju na morju. Gre za večnamensko delovno ekološko plovilo in podporni čoln, ki je temu primerno ustrezno konstruirano in tehnično opremljeno za zagotavljanje razpoložljivosti in učinkovitosti v različnih vremenskih razmerah, tako na odprtem morju kot v pasu priobalnih plitvin. Plovna sposobnost plovila omogoča dobro upravljanje tudi pri majhnih hitrostih. Slovesnost ob splavitvi in krstu plovila je predvidena v mesecu septembru.

Nabava plovila je rezultat medministrskega dogovora o organizaciji in zagotovitvi ključnih zmogljivosti za izvajanje državne gospodarske javne službe, vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč v primeru nenadnega onesnaženja morja (SVOM ), ki so ga v letu 2009 podpisali ministri Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet ter Ministrstva za obrambo.


Naloge s področja varstva obalnega morja so vezane tudi na mednarodne obveznosti države in cilje Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 - 2015. V ta namen je predvidena ustanovitev službe za posredovanje ob nenadnem onesnaženju morja, s katero bi se nadgradila obstoječa organizacija izvajanja državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja. Podpisniki so s tem dogovorom uredili vse potrebne medsebojne obveznosti za zagotovitev ključnih zmogljivosti oz. nabave novega plovila za to službo.


Finančna sredstva za nakup ekološkega plovila so zagotovili podpisniki dogovora. Nabava je bila izvedena z mednarodnim javnim razpisom. Kot najugodnejši ponudnik oz. izvajalec tega javnega naročila je bilo izbrano podjetje AC Sistemi d. o. o. iz Ljubljane, ki je izdelal plovilo v Turčiji. Pogodbena vrednost za plovilo in izvedbo usposabljanja je prvotno znašala skupno 1.751.160 evrov. Zaradi zamude pri izročilu plovila je Slovenija uveljavila pogodbeno kazen in ponujeni dodatni 3 % popust tako, da se je vsota znižala na 1.523.833 evrov.


Plovilo in podporni čoln sta trenutno v postopkih carinskih in ostalih formalnosti, potem sledijo preizkusi delovanja plovila s podpornim čolnom z vso vgrajeno opremo in uradni prevzem ter 5 dnevno usposabljanje za upravljanje s plovili.


Obe plovili (ekološko in podporno) pomenita kakovostno dopolnitev in nadgradnjo obstoječe državne opreme, zlasti za operativno izvajanje rednih in interventnih nalog na odprtih predelih morja, kjer z obstoječim starim ekološkim plovilom to ni izvedljivo zaradi zastarelosti in njegovih omejenih plovnih sposobnosti. Ko bosta novi plovili v polni funkciji, namerava država stari hitri čoln in ekološko plovilo postopoma odprodati.

 

*    *    *

 

Več informacij


Osnovne informacije o plovilu in podpornem čolnu


Plovilo ima sledeče osnovne karakteristike:
- dolžina: 17,5 m,
- širina: 5,2 m,
- teža čolna z opremo: do 60 t,
- ugrez: 1,91 m (ko je čoln obtežen),
- položaj kabine: omogočati dober pregled,
- konstrukcijski material: jeklo (i.e. certificirano za ladje),
- zaščita trupa: aktivna/katodna, zadostno število anod za
- propulzijski motor: 2 x ladijski dieselski motor z reduktorjem,                                                                               
- propulzija: 2 x vijačna.

 

Plovilo ima vgrajeno lastno opremo za posredovanje ob onesnaženjih z olji različnih gradacij in sistem za odstranjevanje trdih plavajočih odpadkov ter plavja z vodne gladine. Na sebi ima zabojnik za sprejem in začasno hrambo odstranjenih odpadkov ter dvigalo za manipulacijo z večjimi kosovnimi odpadki ali predmeti in opremo. Poleg tega ima dva sprejemna tanka za shranjevanje odstranjenih olj in ostalih tekočin z morske gladine. Uporabno je tudi v slučajih nesreč na morju, kot pomoč pri odpravah njihovih posledic. V ta namen ima zadostno propulzijsko moč motorjev tudi za vleko drugih onesposobljenih manjših čolnov ter ostalih plavajočih predmetov, nevarnih za okolje in plovbo.

 

S podporo manjšega čolna omogoča operativno izvajanje širšega spektra nalog na morju iz pristojnosti MKO in v priobalnem pasu kot na primer:
- izvajanje ukrepov omejevanja širjenja oljnih in drugih plavajočih substanc na morski gladini in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč morja,
- odstranjevanje (posnemanje) olja z morske gladine,
- nameščanje in raztros absorbcijskih sredstev ter odstranjevanje le teh z gladine morja in zbiranje v ustreznih kapacitetah,
- razprševanje disperzantov (kjer bo to dopustno),
- čiščenje gladine morja, preprečevanje onesnaževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja ter odstranjevanje plavja, predmetov in snovi z morja in vodnih ter priobalnih zemljišč morja kot posledica naravnih nesreč, naravnih pojavov ali neznanega povzročitelja onesnaženja morja,
- zajemanje prosto plavajočih odpadkov in drugih plavajočih predmetov,
- čiščenje/ spiranje zoljenih površin kamnitega ali grajenega obalnega pasu,
- vleka onesposobljenih čolnov in večjih predmetov,
- pomoč pri zaščiti in reševanju na morju,
- zagotavljanje pomoči pri dostavi opreme na kraj nesreče ter odvozu odpadkov in drugih nevarnih snovi s kraja nesreče,
- zagotavljanje stalne pripravljenosti na izvajanje ukrepov varstva pred onesnaženjem  morja in vodovarstveni nadzor stanja čistosti morja.

Plovilo ima tudi podporni čoln, ki je primeren za pomoč pri vleki in postavljanju plavajočih zaščitnih zaves, asistenco pri čiščenju onesnaženj in reševanju. Možno ga je uporabiti tudi za hiter odziv in po potrebi tudi za prevoz delavcev in opreme z obale na plovilo in obratno. Konstrukcija pramca omogoča operativno uporabo le tega za čiščenje obale, pobiranje prostoživečih zaoljenih organizmov, lahko tudi prevzem poškodovancev na nedostopni obali (izvedba »landing craft«). Na premcu ima možnost namestitve nosilca za montažo tračnega posnemalca za odstranjevanje zelo viskoznih snovi, na sebi ima tračni posnemalec za čiščenje gladine morja. Na krmi je dodatno vgrajena ustrezna vlečna bitva in zaščitni lok za izvenkrmna motorja. Ima minimalno zaprto kabino, nudi osnovno zaščito dveh članov posadke v vetru in škropljenju morja. Propulzijska izvedba omogoča dobro upravljanje s čolnom pri majhnih hitrostih (i.e. ko se splavljajo zavese). Sistem hlajenja omogoča plovbo skozi zaoljene vode.

 

Osnovni parametri in oprema podpornega čolna so sledeči:
- material izgradnje je aluminij,
- dolžina: 8,2 m,
- pogon 2x izvenkrmni motor,
- čoln dosega hitrost 25 Nm/h,
- ima lok z navigacijskimi lučmi in z reflektorji,
- v kabini je konzola s krmilom in osnovnimi prikazovalniki,
- kompas,
- GPS,
- AIS (B klasa),
- VHF GMDSS postaja

Čoln ima tudi vso obvezno opremo po Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah.