Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Drugi dan sejma AGRA v znamenju čebelarstva, gozdarjev in podeželske mladine

Gornja Radgona, 26. 8. 2012 – Drugi dan sejma AGRA se je minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič z obiskovalci najprej srečal na „zajtrku z ministrom”, kjer so se predstavili učenci Centra biotehnike in turizma GRM iz Novega mesta. Ministrstvo je v okviru organizacij strokovnih posvetov na razstavnem prostoru pripravilo okroglo mizo z naslovom »Ajda – koristna za kmeta, odlična za čebele, zdrava za vsakogar«, predstavitev Nacionalnega akcijskega načrta za trajnostno rabo pesticidov, predstavitev projekta CRP: »Vrednotenje ukrepov Programa razvoja podeželja z vidika izpustov toplogrednih plinov in možne rešitve za zmanjšanje«, na popoldanski okrogli mizi pa so izpostavili pomen vloge Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Minister se je udeležil tudi kasaškega derbya, podelil priznanja na državnem sekaškem tekmovanju ter tekmovaju v vlečenju vrvi.

Minister Bogovič je po jutranjem »zajtrku z ministrom« podelil najvišja odličja čebelarjem ter certifikate Sveta za nadzor gozdov FSC, ki se posveča promociji odgovornega upravljanja z gozdovi po svetu. Srečal se je tudi predstavniki Sekcije za mlinarstvo in pekarstvo, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Seznanili so ga s stanjem v tej pomembni panogi, o stanju v žitni verigi in o načrtih sodelovanja njenih členov v naslednjih letih. Ministra Bogoviča so seznanili tudi z odkupnimi cenami in količinami pšenice ter dobrimi praksami posameznih podjetij.

 
Minister se je popoldne med drugim pogovarjal tudi s predstavniki Sveta za oljkarstvo, ki so predstavili stanje na področju oljkarstva. Tema sestanka je bilo predvsem združevanje inštitucij na področju oljkarstva. Dogovorili so se, da bo septembra sklicana seja Sveta za oljkarstvo, ki bo namenjena predvsem tematiki združevanja inštitucij. Ob koncu drugega dneva na sejmu AGRA se je minister Bogovič udeležil tudi 22. Slovenskega kasaškega derbija, podelil priznanja ob koncu 14. Državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov in se udeležil tekmovanja v vlečenju vrvi.

 
Na razstavnem prostoru ministrstva je okrogla miza »Ajda – koristna za kmeta, odlična za čebele, zdrava za vsakogar« izpostavila pomen pridelave ajde v Sloveniji, s tem povezane poslovne priložnosti za kmeta, povezanih s pridelavo ajde. Posebej je bil izpostavljen pomen ajde za čebelarstvo oz. kranjsko čebelo in slovenskega čebelarja v smislu medovitosti ajde kot rastline. Ajda namreč cveti v obdobju, ko v naravi ni obilnih virov medičine in cvetnega prahu. Ajda pa je zelo koristna tudi v zdravi, uravnoteženi prehrani vsakega posameznika, njena semena pa so pomemben vir beljakovin, vlaknin, mineralov inflavonoidov (rutin).

 
Na razstavnem prostoru MKO je bil predstavljen Nacionalni akcijski načrt za trajnostno rabo pesticidov. Podlaga za omenjeni načrt je 9. člen Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS). Namen načrta je opredelitev ciljev, ukrepov, časovnih načrtov in kazalnikov za zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje s posebnim poudarkom na integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi kot tudi alternativnih pristopih in tehnikah varstva rastlin za zmanjševanje uporabe FFS. Tekom dneva je potekala tudi predstavitev projekta CRP: »Vrednotenje ukrepov Programa razvoja podeželja z vidika izpustov toplogrednih plinov in možne rešitve za zmanjšanje«. Najpomembnejša toplogredna plina sta metan, ki nastane v prebavilih domačih živali in med skladiščenjem živinskih gnojil ter dušikov oksid, ki se sprošča iz gnojišč ter zaradi gnojenja kmetijskih rastlin z dušikovimi gnojili. V Sloveniji prispeva kmetijstvo približno 10% toplogrednih plinov, od tega približno dve tretjini govedoreja. V obdobju od 1986 – 2010 so se izpusti v kmetijstvu zmanjšali za 11,5% in s tem je bil dosežen tudi cilj Kjotskega sporazuma.

 
Na okrogli mizi o vlogi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je beseda tekla o nalogah sklada, ki so: upravljanje in gospodarjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti države, nalogah, ki se nanašajo na izboljšanje kmetijskih zemljišč (komasacije, melioracije, namakanje…), pozornost pa je bila namenjena tudi večjemu vključevanju lastnikov gozdov in sklada v gozdno lesno verigo. Uporabniki sklada so izpostavili potrebo po učinkovitejšemu upravljanju s kmetijskimi zemljišči.

 

Tretji sejemski dan bo posvečen govedorejcem, konjerejcem, veterinarjem, živilcem, jutri pa bo tudi dan dežele gostje.

 

* * *