Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Tretji dan sejma AGRA v znamenju govedorejcev, konjerejcev, veterinarjev in živilcev

Gornja Radgona, 27. 8. 2012 – Tudi tretji dan sejma AGRA se je začel z »zajtrkom z ministrom« za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem. Ministrstvo je v okviru organizacij strokovnih posvetov na razstavnem prostoru pripravilo dve okrogli mizi, in sicer: »Označevanje živil z zdravstvenimi trditvami« ter »Varovanje okolja in dobro počutje živali kot dodana vrednost v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji«. Poleg tega je ministrstvo predstavilo tudi novosti na področju predpisov in strateških dokumentov na temo spodbujanja tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov, soorganiziralo posvet z naslovom »Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno«, ter izvedlo tudi posvet, namenjen neposrednim plačilom I. stebra Skupne kmetijske politike 2014-2020 in razvoju podeželja v prihajajočem obdobju 2014-2020.

Minister Bogovič se je po jutranjem »zajtrku z ministrom«, ki ga je danes pripravil Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, udeležil posveta o neposrednih plačilih I. stebra Skupne kmetijske politike (SKP) 2014-2020. Reforma SKP prinaša pomembne novosti: poleg osnovnega plačila (plačilne pravice), se uvaja še obvezna zelena komponenta (raznolikost poljščin, površine z ekološkim pomenom in ohranjanje trajnega travinja); predvideva pa še dve obvezni shemi, in sicer za mlade kmete (v smislu zvišanja osnovnega plačila) in za male kmete (izvzete iz obvez ozelenitve in kontrol navzkrižne skladnosti); vključuje tudi prostovoljno vezane podpore, zgornje omejevanje neposrednih plačil in opredelitev aktivnega kmeta; finančna sredstva za Slovenijo se iz trenutno 144,2 mio € nižajo na 138,1 mio € (v 2019). Minister je v uvodnem nagovoru poudaril nujnost intenziviranja razprave o SKP na nacionalni ravni. Reforma SKP bo namreč vplivala na ekonomski položaj slovenskega kmeta, zato je pomembno, da sprejmemo takšne rešitve, ki bodo morale biti po ministrovih besedah tudi »hrabre«, še posebej, če želimo zagotavljati primerno visoko samoosrkbo s hrano. Potrebni bodo tako strukturni kot razvojni premiki, ki pa morajo iti v smeri trajnostnega razvoja.

 
Minister Bogovič je dopoldne podelil tudi nagrade najboljšim konjerejcem, ob tem pa je pozval vse ljudi dobre volje, še posebno pa kmete iz regij, ki jih letošnja suša ni prizadela, naj za lipicance darujejo seno. Minister bo tudi sam daroval prve tri bale oziroma tono sena.

 
Tudi na tokratnem sejmu AGRA pa je – kot njegovi predhodniki - nadaljeval s tradicijo srečevanja nekdanjih ministrov za kmetijstvo. Popoldne pa je minister podelil priznanja mednarodnih ocenjevanj mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, mesa in mesnih izdelkov ter kmetijske mehanizacije in opreme ter sprejel vojvodinsko delegacijo, srečal pa se je tudi z vojvodinskimi novinarji.

 
Na razstavnem prostoru ministrstva so na okrogli mizi »Označevanje živil z zdravstvenimi trditvami« udeleženci poudarili pomen omenjenega označevanja predvsem zaradi zdravstvenih razlogov – preprečevanja debelosti, ki je velik problem sodobnega sveta. Na predstavitvi novosti na področju predpisov in strateških dokumentov na temo spodbujanja tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodovpa je bilo izpostavljeno predvsem, da primarni proizvajalci kmetijskih proizvodov med seboj niso povezani, kar pomeni njihovo šibko pogajalsko vlogo na trgu. MKO zato pripravlja uredbo o podpori za spodbuditev tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov, na podlagi katere bodo posebna sredstva namenjena spodbujanju tržnega združevanja primarnih proizvajalcev in se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

 
Na okrogli mizi na temo varovanja okolja in dobrega počutja živali kot dodane vrednosti v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji so udeleženci izpostavili predvsem izziv, kako v okviru obstoječih ter novih okoljskih ukrepov in ukrepov na področju dobrega počutja živali, ki bi lahko bili umeščeni v Program razvoja podeželja, omogočiti pridelovalcem oz. rejcem in živilsko pridelovalni industriji prepoznavnost pri potrošnikih ali celo dodano vrednost. Na posvetu z naslovom »Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno« pa so bili javno predstavljeni zaključki ciljno-raziskovalnega projekta »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«. Prvi izsledki projekta kažejo na to,da so odnosi v oskrbnih verigah živilskih izdelkov izrazito kompleksni. V Sloveniji je bil proces urejanja teh odnosov sprožen, vendar so potrebni še nadaljnji koraki: potrebno je utrditi konkurenčnost agroživilstva, okrepiti delovanje inštitucij za oblikovanje in izvajanje ustreznih politik, ki bodo zagotavljale konkurenco in krepile konkurenčnost.

 
Jutrišnji, četrti dan sejma AGRA bo namenjen vinogradnikom in vinarjem ter sadjarjem. Na »Zajtrku z ministrom« se bo ministru Bogoviču pridružil tudi dobitnik olimpijske medalje Primož Kozmos.

 

 

*    *    *