Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Četrti dan sejma AGRA posvečen vinogradnikom, vinarjem in sadjarjem

Gornja Radgona, 28. 8. 2012 – Današnji dan sejma AGRA se je začel s športno obarvanim »zajtrkom z ministrom«, Francem Bogovičem, ki je gostil olimpijskega šampiona Primoža Kozmusa. Ministrstvo je na razstavnem prostoru pripravilo dve okrogli mizi, in sicer: »Sočasno zagotavljanje kakovostnih pridelkov in pitne vode« ter »Izzivi prihodnosti-poslovne priložnosti v kmetijstvu«.

Minister Bogovič je na današnji jutranji »zajtrk z ministrom« - danes ga je pripravila Biotehniška šola Ptuj – povabil tudi slovenskega šampiona v metu kladiva in nosilca olimpijske srebrne medalje, Primoža Kozmusa. V nadaljevanju se je minister Bogovič udeležil posveta »Izzivi prihodnosti – možnosti zaposlitve v kmetijstvu oziroma biotehniki«, v organizaciji konzorcija kmetijskih šol. Cilji posveta so bili med drugim opozoriti na vlogo in pomen biotehniškega izobraževanja za družbeni in gospodarski razvoj ter varovanje okolja in predstaviti problematiko zaposlovanja mladih v kmetijstvu oziroma biotehniki. Minister je izpostavil pomembne nove priložnosti za zaposlitve, na primer zelena delovna mesta in socialno podjetništvo ter dodal, da se je v Sloveniji v zadnjih letih dvignila zavest o pomenu samooskrbe in prehranske varnosti. Pri tem je poudaril pomembnost izobraževanja in prispevek, ki ga pri tem dajejo slovenske kmetijske šole.


Na sejmu AGRA je danes dopoldne potekala tudi seja Odborov državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter za gospodarstvo, ki se ga je udeležil tudi minister Bogovič. Minister je udeležence seznanil s Poročilom o delu Odbora za spremljanje izvajanje Kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi ter z načeli dobrih praks v verigi preskrbe s hrano v EU. Odbor za nadzor kodeksa se je v letošnjem letu sestal trikrat. V razpravi so člani odborov ponovno razpravljali o pomenu kodeksa, pozdravili njegov sprejem in prve korake, ki so bili storjeni. Strinjali so se, da je treba delo še intenzivirati in v državi vzpostaviti vse ustrezne mehanizme, ki bodo pripomogli k boljšim odnosom med deležniki v agroživilski verigi. Minister je na koncu poudaril, da je treba, kljub krizi in vremenskim nevšečnostim, ostati pozitiven, da je treba več dela posvetiti sodelovanju med deležniki, povečanju samooskrbe in dvigu konkurenčnosti.


Popoldne je minister Bogovič sodeloval na okrogli mizi z naslovom »S prenosom znanja v prakso do bolj konkurenčnega kmetijstva«, ki jo je organiziral časnik Večer in na kateri je bil poudarjen pomen znanja. Če namreč želimo v slovenskem kmetijstvu, živilstvu in na podeželju vzpodbuditi nov razvojni ciklus ter zagotavljati druge cilje kmetijske politike, potrebujemo tudi dodatno znanje, inovacije ter učinkovit sistem prenosa znanja. Minister se je udeležil tudi okrogle mize ministrstva »Izzivi prihodnosti -poslovne priložnosti v kmetijstvu«. Udeleženci okrogle mize, ki so po poklicu kmetje, so se strinjali, da je biti kmet tisti poklic, ki ga sami res z veseljem opravljajo. Pri svojem delu vidijo veliko poslovnih priložnosti. Predstavniki ministrstva pa so poudarili, da je v kmetijstvu ogromno priložnosti tako na področju okolja, kot tudi na npr. področju obnovljivih virov energije, predvsem pa je pomembno povezovanje, izobraževanje in svetovanje.


Popoldne je potekala tudi podelitev medalj najboljšim pridelovalcem vin. Medalje je v prvem delu dogodka podeljevala dr. Martina Bavec, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, v drugem delu pa minister Bogovič. Na aktualni okrogli mizi o sočasnem zagotavljanju kakovostnih pridelkov in pitne vode so udeleženci poudarili pomen zagotavljanja doseganja dobrega stanja voda ter s tem povezanih kratkoročnih ciljev, ki so opredeljeni v Načrtu upravljanja voda do leta 2015. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo do leta 2015 veliko pozornosti namenilo ozaveščanju in informiranju kmetovalcev, še posebej na ekološko občutljivih območjih.


Jutrišnji, predzadnji dan sejma AGRA bo namenjen Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, 140. obletnici slovenskega zadružništva, prašičerejcem in rejcem drobnice, jutri pa bo tudi dan ekološkega kmetijstva in dežele Avstrijske Štajerske.

 

*    *    *