Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predzadnji dan sejma AGRA posvečen KGZS, 140. obletnici slovenskega zadružništva, prašičerejcem in rejcem drobnice, ekološkemu kmetijstvu ter deželi Avstrijski Štajerski

Gornja Radgona, 29. 8. 2012 – Tudi današnji, predzadnji dan sejma AGRA se je začel z »zajtrkom z ministrom« Francem Bogovičem. Na zajtrku se mu je pridružila podpredsednica vlade in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak. Ministrstvo je na razstavnem prostoru pripravilo dve okrogli mizi, in sicer: »Prihodnost razvoja ekološkega kmetovanja« ter »Lokalni pridelki, turizem in narava – priložnost za sožitje«.

Minister Bogovič se je po zajtrku, ki ga je danes pripravil Šolski center Šentjur,  udeležil 2. zasedanja zamejske Kmetijske koordinacije AGRASLOMAK. Koordinacija AGRASLOMAK je bila ustanovljena maja letos s podpisom listine o ustanovitvi na Ptuju. Koordinacijo sestavljajo: Kmečka zveza Trst (Italija), Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (Avstrija), Razvojna agencija Slovenska krajina (Madžarska), Kulturno društvo Gorski Kotar, Sekcija za kmetijstvo (Hrvaška) ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. Koordinacija je namenjena medsebojnemu povezovanju in sodelovanju, izmenjavi informacij, pretoku znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja med slovenskimi zamejskimi kmetijskimi organizacijami. Današnje drugo zasedanje je bilo namenjeno predstavitvi aktualnih kmetijskih tem posamezne kmetijske organizacije. Minister je pozdravil vse udeležence in dosedanje dobro sodelovanje ter poudaril pomembnost kmetovanja, tudi v območjih, kjer so določeni drugačni režimi, na primer Natura2000.


Minister se je udeležil tudi podelitve priznanj Zadružne zveze Slovenije. Zadružništvo v Sloveniji letos obeležuje že 140. obletnico in ob tem je minister povedal, da zadružništvo že od nekdaj temelji na vrednotah demokratičnosti, enakosti, pravičnosti in družbene odgovornosti in da je odigralo pomembno vlogo pri razvoju kmetijstva v svetu in v Sloveniji. Zadružni model se je izkazal za uspešnega tudi v času gospodarske krize, saj so bila zadružna podjetja manj prizadeta. Tako lahko podjetja povezana v zadružni sistem predstavljajo uspešen model za bolj trajnostni gospodarski in družbeni razvoj. Ob zaključku je minister izpostavil vedno večjo zavedanje o pomembnosti samooskrbe, lokalno pridelani hrani in kratkih nabavnih poteh, pri čemer ima pomembno vlogo prav zadružništvo. Prav tako je minister namenil velik pomen in potrebo po povečanju konkurenčnosti kmetijstva ter združitvi moči in znanja s kmetijsko svetovalno službo, zbornico, zadružno zvezo in strokovnimi institucijami. Popoldne je minister Bogovič podelil priznanja najboljšim rejam prašičev ter se udeležil revije plemenskih telic lisaste pasme ter podelil priznanja in nagrade. Sestal se je tudi s predstavniki Civilne iniciative za vodovarstvena območja Ljubljana, Maribor in Ptuj ter s pridelovalci sladkorne pese.


Državni sekretar Branko Ravnik se je udeležil posveta o organiziranosti prašičerejcev na Avstrijskem Koroškem in ureditvi hlevov za boljše počutje živali. Posvet sta organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije.


Danes se je sejma AGRA udeležila tudi državna sekretarka Marjeta Peterlin - prisotna je bila na razširjeni seji Strateškega sveta Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota, na kateri so predstavniki Dravskih elektrarn prisotne seznanili s stanjem na projektu umeščanja HE na Muri (gre za največ dve oz. tri pretočne HE). Obratovanje novih hidroelektrarn na območju med mejnim odsekom z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri je načrtovano tako, da se omilijo škodljivi vplivi obratovanja obstoječe verige hidroelektrarn v Avstriji, kar bo imelo tudi pozitiven učinek na posledice obstoječih vplivov avstrijskih hidroelektrarn na vodni režim reke Mure na območju Hrvaške. Energetska izraba reke Mure je med drugim pomembna tudi za izboljšanje stanja podtalnice in za dodatne možnosti namakanja. Državna sekretarka Peterlinova je ob koncu sestanka poudarila pomen danes sklicane seje v smislu nujnosti pospešitve samega projekta. Izpostavila je, da ima Slovenija dva pomembna naravna vira, ki se ju premalo zavedamo in ju tudi premalo spoštujemo – to sta voda in les. Z vodo so neobhodno povezane podnebne spremembe, suša in na drugi strani tudi poplavna varnost – tudi ob reki Muri. Peterlinova je poudarila nujnost čimprejšnje realizacije projekta, ki ga ministrstvo podpira, seveda ob upoštevanju vseh okoljskih kriterijev. Peterlinova je poudarila tudi pripravljenost ministrstva za sodelovanje pri omenjenem projektu.


Na dopoldanski okrogli mizi z naslovom »Prihodnost razvoja ekološkega kmetovanja« so udeleženci predstavili dosedanji razvoj ekološkega kmetovanja v EU, trenuto stanje na področju ekološkega kmetovanja in zadnje novosti s tega področja. Prav tako so obiskovalci izvedeli, kako se ekološka živila označuejo in kako postati ekološki kmet. Predstavljena je bilo tudi Zaključno poročilo delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta razvoja ekološkega kmetijstva do leta 2015.


Popoldne pa so udeleženci okrogle mize na temo lokalnih pridelkov, turizma in narave osvetlili različne vidike možnosti sožitja, še zlasti na zavarovanih območjih narave. Lokalni pridelki, ki izhajajo iz naravi prijazne rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč imajo vsestranske pozitivne učinke za družbo. Ne gre namreč zgolj za zdravo hrano in izdelke za prebivalce in obiskovalce zavarovanih območij, ampak tudi za prispevek k zagotavljanju pestrih življenjskih okolij za rastline in živali, zagotavljanje pitne vode, zdravo življenjsko okolje prebivalcev ter privlačno okolje za obiskovalce.


Zadnji dan sejma AGRA bo namenjen kmetijsko živilskemu šolstvu, zamejskemu kmetijstvu, krajinskim in naravnim parkom ter traktorjem Steyr.

 

*    *    *