Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Do 25. oktobra v javni obravnavi osnutek uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra Unije

Ljubljana 25. 9. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo osnutek Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra Unije. Mnenja in pripombe na ta osnutek bo ministrstvo sprejemalo do 25. oktobra prek e- naslova gp.mko@gov.si.

Od 1. januarja 2012 se transakcije z emisijskimi kuponi vodijo v registru Skupnosti, ki je neposredno velja v državah članicah. V imenu Republike Slovenije Agencija RS za okolje v registru Skupnosti upravlja račune Republike Slovenije in druge račune, ki so v pristojnosti Republike Slovenije.


Prvega januarja 2013 začne veljati Uredba Komisije o določitvi registra Unije sprejeta leta 2011, ki v dosedanjo ureditev registra trgovanja z emisijkimi kuponi  vnaša spremembe in dopolnitve. Med drugim morajo države članice sprejeti zakone, predpise in upravne določbe, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, predvsem zato, da se nacionalnim administratorjem omogoči delovanje v skladu z njihovimi obveznostmi, določenimi v uredbi. Zaradi tega je treba spremeniti oziroma dopolniti veljavno ureditev v Republiki Sloveniji, ki jo, poleg Zakona o varstvu okolja, sestavljata še Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov in Pravilnik o splošnih pogojih delovanja registra emisijskih kuponov.


Predlog Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra Unije podrobneje ureja sledeče:
- pogoje in način odprtja računa  v registru emsiijskih kuponov za upravca naprave, operatorja zrakoplova, fizično osebo in samostojnega podjetnika posameznika ter druge pravne osebe,
- pogoje, v katerih Agencija RS za okolje kot nacionalni administrator lahko zavrne odprtje računa,
- nadomestilo za odprtje in vodenje računa v registru emisijskih kuponov,
- pravice in obveznosti imetnika računov v registru emisijskih kuponov,

 

Poleg omenjenega predlog ureja tudi rešitve, ki zadevajo varno delovanje registra, in se nanašajo na preventivne ukrepe za zagotovitev večje varnosti preprečitve vdorov v registre držav članic EU in večji nadzor transakcij emisijskih kuponov z vidika preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in suma drugih kaznivih dejanj ter s tem povezane obveznosti pristojnih organov.

 

Osnutek Uredbe ... 

 

 

*  *  *