Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Ljubljana, 28. 9. 2012 - V današnjem Uradnem listu RS je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Pravilnik, za obdobje od 1. oktobra tekočega, do 30. septembra naslednjega leta, opredeljuje nižji odvzem volka od predlaganega in moratorij lova na volka v loviščih s posebnim namenom. Za redni odvzem rjavega medveda iz narave pa predvideva 72 osebkov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se povsem zaveda pomena, pa tudi odgovornosti za ohranjanje populacij velikih zveri v Sloveniji ter tudi pomena ohranjanja in zagotavljanja sobivanja zveri z ljudmi. Ohranjanje velikih zveri in zagotavljanje sožitja s prebivalci sta enakovredna cilja Strategije upravljanja z velikimi zvermi. Skladno s tema ciljema, ministrstvo, na osnovi podatkov o stanju rjavega medveda in volka v Sloveniji, strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave ter mnenja različnih interesnih skupin, pripravi Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave.


Mnenja in stališča so lahko zelo nasprotujoča. Veliko je bilo protestov in zahtev za zmanjšanje števila odvzema oz. moratorij na odstrel volkov, kar kaže na občutljivost in zelo pozitiven odnos posameznikov za obstoj velikih zveri, po drugi strani pa smo dobili tudi pozive za bistveno povečanje odstrela, predvsem rjavega medveda.


Glede volkov imamo, predvsem zahvaljujoč rezultatom projekta LIFE+ SloWolf, razmeroma dober vpogled v stanje populacije volka, pa tudi v načine izvajanja upravljanja s populacijo ter iskanja rešitev glede sožitja z rejci drobnice.


Za moratorij se nismo odločili, ker so strokovna priporočila v tem primeru napovedovala zelo verjeten porast nelegalnih oblik ubijanja volkov, kar je izjemno težko nadzorovati in preprečevati. Vendar smo število načrtovanega odvzema od letošnjih 12 osebkov zmanjšali na 8, ter s pravilnikom določili še nekatere druge ukrepe: v loviščih s posebnim namenom se do konca leta 2013 (čas, ko se zaključi projekt SloWolf) odstrel volka ne izvaja; lovna doba se skrajša za en mesec (lov v februarju ni več dovoljen); volkulja, ki vodi mladiče poležene v istem letu, se ne lovi; v primeru, da število odvzetih spolno zrelih samic (starejših od dveh let) doseže 50 % načrtovanega odvzema, se odstrel zaključi. Večjo pozornost bomo posvetili tudi izvajanju tega pravilnika.


Poleg tega še v letošnjem letu načrtujemo sprejem akcijskega načrta za upravljanje z volkom. Načrt je v končnem usklajevanju, predvsem iščemo zahtevne rešitve, kako z zmanjšanimi sredstvi zagotoviti največjo učinkovitost in tudi realnost izvedbe načrta.
Odvzem medveda v letošnjem letu je bil višji od načrtovanega, zato je število predvidenega rednega odvzema za naslednje obdobje zmanjšano za 8, torej na 72 osebkov.

 

*   *   *