Skoči na vsebino

NOVICA

Srečanje Bogoviča s Clinijem v okviru zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo

Brdo pri Kranju, 19. 10. 2012 – Danes sta se v okviru zasedanja koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko Republiko na bilateralnem srečanju sestala tudi ministra, pristojna za okolje. Ministra Franci Bogovič in Corrado Clini sta največ časa namenila čezmejni presoji vplivov na okolje in načrtovanju plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

Minister Bogovič je ponovil stališče Vlade RS in Državnega Zbora RS glede plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem zaledju, ki ostaja negativno, saj 47 km slovenske obale z naravnimi parki, Naturo 2000, številnimi turističnimi območji, solinarstvom, ribištvom in marikulturo ter zdravilišči za državo predstavlja občutljivo območje. Vsako poslabšanje okoljskega stanja pa bi lahko ogrozilo katero izmed trajnostnih dejavnosti in povzroči obsežne okoljske, zdravstvene, varnostne in socio-ekonomske posledice. V zvezi s tem sta se ministra pogovarjala tako glede terminala Žavlje kot terminala Off-shore. Glede terminala Žavlje ostaja italijanska odločitev nespremenjena vse od leta 2011, Vlada RS pa izpodbija odločitev kot stranski intervient v obravnavi na upravnem sodišču v Italiji, ki pa glavne obravnave še ni sklicalo. Italijanski kolega je ministra Bogoviča obvestil, da Italija proučuje možnosti za tehnične omilitvene ukrepe po morju, ker trase po kopnem ne želi. Minister Clini je povedal, da je gradnja terminala v Žavljah, za katerega je okoljevarstveno poročilo že sprejeto, tako z okoljskih, varstvenih kot tudi prometnih vidikov le še notranja zadeva Italije.


Glede terminala Off-shore pa je minister Bogovič izpostavil, da je ministrstvo, pristojno za čezmejne postopke, na italijansko gradivo podalo utemeljeno negativno mnenje tudi na ta terminal in predlagalo opcijo 0 oz. premik lokacije k italijanski obali. Tako bi bilo omogočeno doseganje okoljskih ciljev in zmanjšano tveganje za Slovenijo, ki ne načrtuje terminala na slovenski obali, načrtuje pa Južni tok, s katerim bo omogočil velike količine plina za Italijo. Minister Bogovič je v pogovorih poudaril, da če bo odločitev za omenjeni terminal na italijanski strani vseeno pozitivna, bo Slovenija uporabila vse pravne možnosti za izpodbijanje vseh treh odločitev oz. mednarodno preverbo tožbenih tez.


Minister Bogovič je tudi pozdravil italijansko pobudo za širše, trilateralne pogovore skupaj z Republiko Hrvaško o energetski oskrbi v severnem Jadranu in bo v njih z veseljem sodelovala.


Ministra sta se med drugim pogovarjala tudi o delovanju Slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo in razpravljala o sodelovanju v okviru Alpske konvencije ter v procesu preučevanja možnosti za nastanek alpske makro regije.

 
Ob koncu srečanja pa sta se ministra v pogovoru dotaknila tudi sodelovanja v procesu nastajanja Jadransko Jonske makroregije, kjer si Slovenija prizadeva za pripravo sodobne razvojno naravnane EU Jadransko-Jonske makroregionalne strategije.

 

*   *   *

Tonski posnetek ministra Bogoviča po srečanju z italijanskim ministrom (mp3; 5,7 MB)