Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna razprava o osnutku besedila Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi mešanih komunalnih odpadkov

Črnomelj 26. 10. 2012 - Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je udeležil predstavitve in javne obravnave osnutka besedila Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v Črnomlju. Uredbo je predstavila dr. Tanja Gomišček z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, mag. Saša Dragar Milanovič, v. d. glavne inšpektorice Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje ter dr. Vida Čadonič Špelič, generalna direktorica Veterinarske uprave RS, pa sta spregovorili o ukrepih v bioplinarni v Lokvah.

Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov je dokaj kompleksen dokument, saj ureja kompostarne, bioplinarne in obrate za mehansko biološko obdelavo biološko razgradljivih odpadkov na nivoju celotne države. Z uredbo želi ministrstvo zagotoviti visoke standarde predelave biološko razgradljivih odpadkov, je povedala dr. Gomiščkova. Pri kakovostni predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompostarnah ali bioplinarnah dobimo koristen material, kompost ali digestat, ki je primeren za gnojenje na kmetijskih in nekmetijskih površinah. Za uporabo na kmetijskih površinah mora tak substrat dosegati visoko kakovost in neoporečnost za okolje in zdravje človeka.


Udeleženci predstavitve in javne razprave o osnutku besedila uredbe pa so menili, da uredba ne odpravlja okoljskih tveganj, povezanih z gnojevko in da ne upošteva posebnosti, kot je občutljivo in ranljivo kraško območje Bele krajine. Kljub temu, da je celotna uredba zastavljena v luči zahtev managementa kakovosti celotnega procesa predelave biološko razgradljivih odpadkov glede na kakovost biološko razgradljivih odpadkov, ki vstopajo v proces predelave, zagotavljanje kakovosti samega procesa razgradnje s poudarkom na zahtevani higienizaciji odpadkov, ki se predelujejo in ne nazadnje na zagotavljanju kakovosti komposta ali digestata ter ustrezni uporabi komposta ali digestata v kmetijske in nekmetijske namene, so udeleženci razprave menili, da bi morala uredba upoštevati različnosti, specifičnosti, vodne in ekološke občutljivosti Bele krajine. To bi morali biti kriteriji za umeščanje bioplinarn v prostor. Izrazili so tudi svoje nestrinjanje z vrednostmi, ki jih za vnos v tla določa uredba. Svoje pripombe so deloma že naslovili na ministrstvo, do konca javne obravnave osnutka uredbe pa jih bodo poslali še nekaj, so povedali.


Dr. Tanja Gomišček je pojasnila, da problematiko uporabe bioplinske gnojevke/digestata v kmetijstvu opredeljujeta dve uredbi. Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov jasno določa obvezna ravnanja pri obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo in dajanje v promet komposta in digestata. Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki določa uporabo živinskih gnojil, pa določa, kdaj in koliko je z živinskimi gnojili dovoljeno gnojiti. Ravno tako je v slednji uredbi določeno, kdo je za pravilno uporabo živinskih gnojil odgovoren. Nadzor omenjene uredbe in gnojenja z živinskimi gnojili je v pristojnosti kmetijskih inšpektorjev. Obe uredbi sta tudi v tesni povezavi, kajti gnojenje z bioplinsko gnojevko/digestatom je med drugim omejeno tudi z dovoljenim letnim vnosom dušika v tla.


V pripravi so tudi spremembe Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v zvezi z ostanki proizvodnje bioplina:

  • dopolnjena bo definicija, kaj so organska gnojila in v tem okviru kaj je ostanek proizvodnje bioplina ločeno, če gre za gnojilo iz bioplinskih naprav ki so zavezanci za izvajanje predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov (digestat) in za gnojilo iz bioplinskih naprav, ki niso zavezanci za izvajanje predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov (bioplinska gnojevka),
  • dopolnjena bo določba kdo je zavezanec za izvajanje določb te uredbe,
  • dopolnjene bodo določbe, ki se nanašajo na izračun letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil, kjer bo treba obvezno upoštevati tudi podatke o prejeti in oddani količini živinskih gnojil, saj vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih z uredbo (170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva),
  • dopolnjen bo obrazec na katerem mora biti izkazana količina prejetih, oddanih ali na drugačen način odstranjenih živinskih gnojil in čas hranjenja teh dokazil,
  • dopolnjene bodo določbe, ki se nanašajo na uporabo ostankov proizvodnje bioplina na kmetijskem gospodarstvu in določen bo način izračuna deleža dušika iz živinskih gnojil v ostanku proizvodnje bioplina.

V sklopu nove Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov bodo na ministrstvu pripravili tudi smernice za stanje tehnike kompostiranja, v katerem bo podrobno opisano preprečevanje emisij neprijetnega vonja, ki bodo veljale tudi za bioplinarne. Neprijetnim vonjavam v kompostarnah in bioplinarnah, kakor tudi v vseh obratih, kjer se obdelujejo odpadki, se je težko popolnoma izogniti. S pravilnim ravnanjem vhodnega materiala, pravilno vodenim procesom razkroja, ustreznimi biofiltri in vzdrževanjem biofiltrov, pa je mogoče specifične vonjave obvladovati. Ena od prednosti obdelave gnojevke v bioplinarnah je ravno ta, da se tekom razgradnje razgradijo kisline, ki so sicer vir neprijetnih vonjav. Predelana gnojevka praviloma ne bi smela imeti neprijetnih vonjav.

 

*   *   *