Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prva regijska konferenca glede uveljavitve načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih

Slovenske Konjice, 30. 10. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v soorganizaciji z Občino Slovenske Konjice organiziralo prvo regijsko konferenco na temo »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«. Lokalna oskrba z živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano, zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, vse bolj pridobiva na pomenu.

Temu smo v Sloveniji v preteklih letih posvečali premalo pozornosti, svoje je prispevalo še stalno krčenje obsega kmetijskih zemljišč, najbolj na račun zaraščanja in pozidave prej obdelanih kmetijskih površin. Tako danes ugotavljamo, da se v prehrani populacije prebivalstva, ki v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010, spada v tako imenovano ogroženo populacijo in se prehranjuje v javnih zavodih (na primer šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnice), uporablja le malo hrane, ki je pridelana ali proizvedena v neposredni bližini potrošnika.


Zaradi tega je bila pri MKO imenovana Medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov sedmih ministrstev (poleg MKO še Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za finance), ki je bila zadolžena, da pripravi podlago in pogoje za uveljavitev »načela kratkih verig« pri oskrbi navedene populacije potrošnikov ter tudi drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili.


Regijske konference na navedeno temo so zaključni del aktivnosti Medresorske delovne skupine, kjer bodo predstavljene smernice, ki jih je delovna skupina oblikovala za naročanje hrane v javnih zavodih. Poleg tega so bile predstavljene nekatere praktične izkušnje naročnikov, pa tudi možnosti dobaviteljev hrane in živil.


Konference se je udeležilo okoli devetdeset ravnateljev oziroma predstavnikov šol, odgovornih za prehrano. Prav tako je svoje pridelke oziroma izdelke predstavilo dvanajst potencialnih dobaviteljev hrane za javne zavode. Za izvedbo naslednje regijske konference je interes izrazil predstavnik koroške regije. MKO ocenjuje, da je to pomemben dogodek, ki lahko veliko prispeva k višji samooskrbi s kakovostno, lokalno pridelano hrano, boljši prehranski varnosti prebivalstva in nenazadnje k zagotavljanju trajnostne rabe površin namenjenih pridelavi hrane ter ohranjanju delovnih mesta na podeželju.

 

*   *   *