Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrstvo začelo z aktivnostmi za sanacijo Vogrščka

Vogrsko, 28. 11. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je začelo izvajati aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček. Ta se bo izvajala dvofazno v dveh časovnih obdobjih. V letošnjem letu se bodo izvedla pripravljalna dela ter interventno vzdrževalna dela, ki bodo predvidoma končana do 31. decembra. Prihodnje leto spomladi se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija za drugo fazo, to je za celovito sanacijo. Po zaključku namakanja v septembru 2013, se bo zadrževalnik ponovno izpraznil nato se bodo nadaljevala sanacijska dela, po zaključeni sanaciji pa bo tako spet možna polna polnitev zadrževalnika.

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič si je februarja letos ogledal zadrževalnik Vogršček, kjer je izrazil prepričanje, da se bo v okviru novega združenega ministrstva (nekdanji MKGP in MOP, ki sta bila v preteklosti ločeno vključena v načrt sanacije) zadeva pospešila. MKO je zato intenzivno pristopilo k reševanju problema, avgusta letos pa je minister ob obisku Vipavske doline že napovedal začetek sanacijskih del še v letu 2012.


Zadrževalnik Vogršček je bil zgrajen v letih 1986 - 1989 z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin ter za zadrževanja poplavnih valov. Zadrževalnik se je po ugotovljenem pojavu mokrega madeža pod pregrado v letu 2007 zaradi zagotavljanja varnosti lahko polnil le do kote 93,6 m n.m.v. V letu 2008 pa so bila izvedena interventna sanacija s prevezavo odvzema vode za namakanje na cev talnih izpustov, s čimer se je omogočila normalna oskrba namakalnega sistema z vodo iz zadrževalnika. Nižja gladina vode v zadrževalniku, ki se je znižala na koto 92 m, je povzročala težave pri zagotavljanju ustreznega pritiska vode za namakanje in čistosti vode. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se zaveda pomena namakanja v Vipavski dolini, zato je pristopilo k sanaciji zadrževalnika po preučitvi zasnov projekta sanacije in preverjanja optimalne variante, ki bi čim manj otežila samo izvajanje namakanja. Cilj sanacijskih del, je omogočanje varnega delovanja zadrževalnika pri polni polnitvi do kote 99 m n.m.v. Ministrstvo je pri pripravi sanacije sodelovalo z uporabniki namakalnega sistema in jih je informiralo preko območne Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Celovita sanacija se bo izvajala dvofazno v dveh časovnih obdobjih. V letošnjem letu se bodo izvedla pripravljalna dela ter interventno vzdrževalna dela. Zadrževalnik se je začel prazniti v teh dneh, praznjenje pa se bo izvajalo do predvidene kote 75 m n.m.v., predvidoma do konca tega meseca. Nato se bo izvedel se bo monitoring stanja pregrade ter noveliral sistem alarmiranja. Vzdrževalna dela zajemajo pregled hidromehanske opreme in drugih objektov in naprav, sanacijo podora na levem bregu, zatesnitev namakalne cevi ter remont ventilov na ceveh talnega izpusta. Ta dela bo izvajalo podjetje Hidrotehnik, d.o.o., ki je koncesionar upravljanja in vzdrževanja zadrževalnika Vogršček. Dela bodo predvidoma končana do 31. decembra. Ocenjena vrednost del zanaša 359.000 EUR.

Takoj po izvedbi prve faze se bo pričelo polnjenje zadrževalnika. Do marca bi se na podlagi podatkov o padavinah lahko napolnil do višine, ki bi omogočila izvajanje protislanske zaščite ter rednega namakanja. V začetku leta 2013 se bo pripravljala projektna in investicijska dokumentacija za drugo fazo; to je celovito sanacijo. Po zaključku namakanja, v septembru 2013, se bo zadrževalnik ponovno izpraznil; kot v letu 2012. Sledila bo izvedba sanacijskih del, ki zajemajo sanacijo hidromehanske opreme (zapornice, ventili na talnem iztoku), sanacija vtočnega objekta (namestitev zapornic), sanacija cevi talnega izpusta ter sanacijo odvzemnega objekta za namakanje, ki bo povezan na cevi talnega izpusta. Skupni stroški sanacije so sedaj ocenjeni na 2,7 mio EUR, natančnejša vrednost pa bo znana po pripravi projekta celovite sanacije.

Po zaključeni sanaciji bo možna polna polnitev zadrževalnika. Polni zadrževalnik bo omogočil namakanje oz. za protislansko zaščito z višjimi pritiski vode. Voda za namakanje bo topla in čista, ker se bo odvzemala iz zgornjih plati.

 

 

*   *   *