Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Rezultati analiz vzorcev ekstra deviških oljčnih olj v letu 2012

Ljubljana, 21. 12. 2012 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje - Inšpekcija za kakovost živil, je z namenom preverjanja označevanja ter kakovosti in pristnosti oljčnih olj, ki so v prodaji na slovenskih policah, izvedel vzorčenje 19-ih vzorcev oljčnih olj. Izbor vzorcev je bil usmerjen v kontrolo označb in preverjanje kakovosti predvsem tistih olj, ki še niso bila analizirana v preteklih letih. Po poreklu je bila večina olj iz EU (sedem mešanic olj iz Skupnosti, dve španski, pet grških, eno italijansko, trije vzorci olj pa so bili slovenskega porekla), en vzorec je bil po poreklu iz Tunizije.

Analize z izdajo mnenj je opravil UP ZRS Laboratorij za preskušanje oljčnega olja iz Izole, senzorično ocenjevanje pa Panel za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja. V 19-ih vzorcih je bilo opravljeno ugotavljanje skladnosti z deklarirano kategorijo na podlagi kemijskih preskusov in senzoričnega ocenjevanja ter ugotavljanje skladnosti oznak (deklaracij).

 

Ugotovitve analiz


V 10-ih vzorcih so bile ugotovljene senzorične napake, ki so vzorce uvrščale v nižjo kategorijo od označene (deviško ali celo lampante). Izmed 10 neskladnih vzorcev je bilo pet poslanih na ponovno senzorično ocenjevanje v tuje laboratorije. Rezultati ponovne ocene še niso znani. V treh od 19-ih vzorcev je bilo poleg senzoričnih napak ugotovljeno tudi odstopanje od predpisanih kemijskih vrednosti. Iz pregleda oznak na etiketah oljčnega olja je bilo razvidno, da osem deklaracij ni bilo v skladu s predpisi.

 

Ukrepi inšpektorjev


Za ugotovljene neskladnosti so inšpektorji ukrepali z izdajo šest odločb po Zakonu o kmetijstvu, s katerimi se je odredilo ustrezno poimenovanje kategorije oljčnega olja in dveh opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) v primerih manjših pomanjkljivosti v označevanju izdelka. V primeru skladnih vzorcev je bilo izdanih šest sklepov o ustavitvi postopka po 28. čl. ZIN. V petih primerih, ko so bila olja odposlana v tuje laboratorije na ponovno analizo, postopki še niso zaključeni, ker rezultati analiz še niso znani. Prekrškovni postopki še niso bili uvedeni.

 

*   *   *