Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Spremembe zakonodaje do konca letošnjega leta bodo omogočale spremembe sistema dimnikarske službe

Ljubljana, 30. 1. 2013 - Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik se je včeraj sestal s predstavniki štirih civilnih iniciativ, ki zastopajo slovenske uporabnike dimnikarskih storitev. Državni sekretar je povedal, da bo ministrstvo do v tem letu pripravilo spremembe na tem področju. K temu ga zavezujejo usmeritve Računskega sodišča RS, kot tudi koalicijska pogodba. »Ta trenutek še ne moremo govoriti o odločitvi, kako bomo ta sistem uredili, prizadevamo si, da bi si ustvarili čim bolj celovito sliko, zakaj je pravzaprav ta sistem, ki ima dolgoletno tradicijo v Sloveniji, in to dobro, postal problematičen«, je še dodal.

Predstavniki civilnih iniciativ so izrazili nezadovoljstvo in razočaranje, ker si za spremembe prizadevajo že dobro desetletje, pa se ni nič spremenilo. Državnemu sekretarju so izročili spisek svojih zahtev. Menijo, da je treba državljanom Republike Slovenije omogočiti pravico do svobodne izbire »licenčnega« dimnikarja, zato predlagajo ukinitev koncesij, da se opravljanje dimnikarskih storitev vrne na raven občin, kjer bodo dimnikarji delovali kot obrtniki, da se meritve emisij črtajo iz storitev dimnikarjev, da se pregledi zračnikov ukinejo kot samostojna postavka ter da se vzpostavi evidenca kurilnih naprav. Predlagajo tudi, da se storitev dimnikarja poravnava prek položnic in ne neposredno, ob njegovem obisku. Kot osnovo za obračun njihovega dela, pa predlagajo izključno čas, ki so ga za to opravilo porabili.


Branko Ravnik je poudaril, da bomo pri urejanju dimnikarske službe upoštevali usmeritve računskega sodišča, ki pa ne daje napotil za način organiziranosti tega sistema. Vsekakor gredo razmišljanja v smeri oblikovanja sistema, ki bo bolj odprt, »a kljub vsemu menimo, da javne službe, zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in varstva njihovega premoženja, ne moremo povsem liberalizirati«. Pomembno je, da bo sistem tak, da bo zagotavljal tako sistemske kot družbene interese na tem področju. Do novega leta bo ministrstvo ustvarilo zakonske (podzakonske) pogoje za to, da bomo lahko v prihodnje dimnikarsko službo drugače uredili. Kakšna bo prihodnja organiziranost, pa bo odvisno tudi od široke javne razprave, ki je ob tovrstni spremembi nujna. Pomembno je, da se opredeli predmet in obseg te javne službe ter da se cenik spremeni tako, da ne bo omogočal zlorab pri zaračunavanju storitev. Sistem bo mogoče v celoti spremeniti v letu, dveh, ko se bo iztekel koncesijski sistem, oziroma koncesije, ki so bile podeljene dimnikarskim podjetjem. Do takrat je ključen nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarjev.

 

*    *    *