Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava razpisa za ukrep finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo

Ljubljana, 30. 1. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 1. 2., objavilo nov javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 200.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije


Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobite na:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.