Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zaprtje razpisov za ukrepa predelava in trženje ter produktivne naložbe v ribogojstvo

Ljubljana, 31. 1. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes zaprlo dva javna razpisa, ki se izvajata v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS (OP) 2007-2013, in sicer javni razpis za ukrep »Predelava in trženje« ter javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v ribogojstvo«.

Ministrstvo se je za zaprtje ukrepov odločilo zaradi porabe finančnih sredstev in posledično prerazporeditve finančnih sredstev znotraj 2. prednostne osi OP 2007-2013.
Javna razpisa za predmetna ukrepa sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 48/2012 z dne 24. 6. 2011, na podlagi evropske uredbe o Evropskem skladu za ribištvu in Uredbe o izvajanju OP 2007-2013 (Uradni list RS, št. 30/2011, 8/2012, 36/2012). Namenjena sta bila dodeljevanju nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo v okviru 2. osi OP za razvoj ribištva 2007-2013.

 

*    *    *

 

Več informacij o javnih razpisih…