Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava razpisa tehnične pomoči za čebelarje – vloge se lahko oddajo od 6. marca od 8. ure naprej

Ljubljana, 28. 2. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo jutri v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 339.940 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo, 6. 3. 2013, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES. Program je potrdila Komisija s sklepom o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: »Sofinanciranje čebelarske opreme« in »Pomoč čebelarjem začetnikom zaradi posodobitve čebelarstva v Sloveniji in izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Sloveniji«. S tem se prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Sloveniji. 


*   *   *


Dodatne informacije


Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva - http://www.mkgp.gov.si/ in agencije - http://www.arsktrp.gov.si/.