Skoči na vsebino

NOVICA

Napoved dogodkov od 18. do 24. marca

Ponedeljek, 18. 3. 2013


Svet Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo


Minister Franc Bogovič se bo prvi dan udeležil, sicer dvodnevnega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, katerega osrednja tema je reforma Skupne kmetijske politike, pri kateri bo predsedstvo skušalo doseči splošni pristop v luči doseganja medinstitucionalnega dogovora o svežnju, ki naj bi potrjen tudi v Evropskem parlamentu do junija letos.


(Lokacija: Bruselj)

 

 

Četrtek, 21. 3. 2013


Mednarodni dan gozdov


Mednarodna skupnost gozdovom posveča vedno več pozornosti in se s številnimi aktivnostmi pridružuje prizadevanjem za krepitev zavesti o potrebnosti trajnostnega razvoja območij, ki jih prekrivajo gozdovi. Mednarodni dan gozdov je namenjen dvigu zavedanja pomena gozdov, kot tudi posameznih dreves, ki uspevajo v kmetijski in urbani krajini. Gozdovi bistveno prispevajo k ohranjanju okolja in narave ter so za številne ljudi glavni vir dohodka in tudi hrane. Slovenija sodi med najbolj gozdnate države (za Finsko in Švedsko na tretjem mestu), slovenski način gospodarjenja z gozdovi temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti.

 

Svet Evropske unije za okolje


Državni sekretar Branko Ravnik se bo udeležil zasedanja Sveta EU za okolje, kjer bodo med drugim razpravljali o spremembi direktive o presojah vplivov na okolje, o t.i. ILUC direktivi (spremembi direktive o kakovosti motornega in dizelskega goriva ter spremembi direktive o spodbujanju uporabe iz obnovljivih virov) in Uredbi o dostopu do genskih virov. V okviru ne-zakonodajnih aktivnosti bo predstavljeno poročilo o pregledu REACH zakonodaje (omejevanje kemikalij) in Sporočilo Komisije o drugem pregledu zakonodaje o nanomaterialih.


(Lokacija: Bruselj)

 

Predstavitev ob svetovnem dnevu voda in meteorologije


11.00 Agencija RS za okolje ob tej priložnosti organizira dogodek, na katerem bodo predstavljene aktivnosti v okviru letošnjih tem, in sicer mednarodnega sodelovanja na področju  voda ter spremljanja vremena za zaščito in reševanje ljudi.


Podrobneje bodo obravnavani mednarodni projekti za napovedovanje stanja rek, ki so izjemno pomembni za varnost prebivalstva ob izrednih dogodkih ter mednarodno sodelovanje na področju monitoringa kakovosti voda kakor tudi aktualno stanje slovenskih voda. Predstavljeno bo sodelovanje s hidrološkimi službami sosednjih držav v vseh vidikih, od povezovanja državnih služb do izmenjave podatkov in informacij na skupnih čezmejnih porečjih.


Posebej želijo opozoriti tudi na novo zasnovo opozarjanja javnosti ob izrednih hidroloških in vremenskih dogodkih.


(Lokacija: ARSO, sejna soba, Vojkova 1b, Ljubljana)

 

 

Petek, 22. 3. 2013


Svetovni dan voda


Generalna skupščina OZN je prvi Svetovni dan voda razglasila leta 1993. Namen svetovnega dne je opozoriti svetovno javnost na pomen sladke vode in zagovorništva dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. Letošnji Svetovni dan voda je v tesni povezavi z mednarodnim letom sodelovanja na področju voda – torej s sodelovanjem vseh pristojnih inštitucij, pa tudi posameznikov v smeri zagotavljanja dobrega stanja voda oziroma čiste pitne vode.

 

 

Sobota, 23. 3. 2013


Svetovni meteorološki dan


Svetovni dan meteorologije vsako leto poteka v znamenju izbrane teme, tokratna tema je »Spremljanje vremena za zaščito življenj in lastnine«, s čimer se obeležuje tudi 50-letnica Svetovnega programa za spremljanje vremena (World Weather Watch), ki je eden glavnih programov Svetovne meteorološke organizacije in temelj za zmanjševanje tveganj povezanih z vremenskimi, podnebnimi in vodnimi ekstremnimi dogodki.

 

*   *   *