Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav v Sloveniji in spremljanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav

Ljubljana, 29. 3. 2013 - Ministrstvo z kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo 'Poročilo o določitvi območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav'.

V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo predlog območij pomembnega vpliva poplav, ki je vključeval 56 območij. V drugi polovici leta 2012 je potekalo posvetovanje z javnostmi, v okviru katerega je prispelo več kot 50 predlogov lokalnih skupnosti, stroke in drugih zainteresiranih javnosti. Na podlagi temeljito pregledanih ter obdelanih predlogov in na podlagi strokovnih kriterijev je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Inštitutom za vode RS med območja pomembnega vpliva poplav dodatno vključilo 25 območij, jih nekaj smiselno spremenilo, nekaj smiselno združilo in nekaj tudi izločilo. Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav, s katerim se je v prejšnjem mesecu seznanila tudi Vlada RS in so bila posredovana tudi Evropski komisiji v skladu z evropsko poplavno direktivo, tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede kriterije poplavne ogroženosti (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja), poplavno najbolj ogrožena območja v RS. Sedaj je na nivoju celotne države zelo jasno kam je treba najprej usmeriti finančne in druge aktivnosti, da se bo začelo sistematično obvladovati oz. zmanjševati poplavno ogroženost. Za bolj učinkovito in hitrejše ukrepanje na vseh teh območjih, ki so opredeljena kot območja pomembnega vpliva poplav, se pripravljajo tudi druge aktivnosti in spremembe v sistemu upravljanja voda.

 

Po zelo grobi oceni bi za obvladovanje poplavne ogroženosti na teh najbolj kritičnih območjih potrebovali približno 600 mio. EUR. Vire financiranja za izvedbo investicij in drugih (predvsem negradbenih) dejavnosti za obvladovanje poplavne ogroženosti na teh 61 območjih bo potrebno iskati predvsem v okviru raznih EU skladov in drugih EU finančnih mehanizmov, Vodnega in Podnebnega sklada ter nacionalnega in lokalnih proračunov ter potencialno tudi v okviru možnih javno-zasebnih partnerstev.

 

Ministrstvo je pripravilo tudi okvir za spremljanje aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti, katerih bolj aktivno izvajanje v npr. prihodnjih 10 letih ne bi pomenilo samo precejšen premik na področju obvladovanja poplavne ogroženosti ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja, temveč tudi zelo prispevalo k ponovni krepitvi oz. zagonu gospodarstva, še posebej na področju gradbeništva. Začasna različica okvirja za spremljanje aktivnosti skupaj z že izdelanimi kartami poplavne nevarnosti (dosegi 10-letnih, 100-letnih in 500-letnih voda in razredi globin ob nastopu 100-letnih voda) za 19 izmed 61 območij pomembnega vpliva poplav je dostopna na spletni strani ...


O izvajanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na teh 61 območjih pomembnega vpliva poplav bo ministrstvo, pristojno za vode, poročalo javnosti in Vladi RS na vsakih 12 mesecev. Prvič bo o trenutnem stanju obvladovanja poplavne ogroženosti na teh 61 območjih pomembnega vpliva poplav poročalo najkasneje do 30.06.2013. Nato pa bo vsakih 12 mesecev, vsako leto do 30.06. tekočega leta, javnosti in Vladi RS poročalo o trenutnem stanju obvladovanja poplavne ogroženosti na teh 61 območjih pomembnega vpliva poplav.


Poročilo ... 

Karta 61 območij pomembnega vpliva poplav v RS ...

 

 

*   *   *