Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv MKO na revizijsko poročilo računskega sodišča o izvajanju dimnikarske službe

Ljubljana, 26. 4. 2013 - Računsko sodišče RS je v objavljenem poročilu pregledalo delovanje in urejenost izvajanja dimnikarske službe v letih 2009, 2010 in 2011, ki je spadalo v delovno področje takratnega Ministrstva za okolje in prostor. Revizijski postopek je potekal v letu 2012. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je že v času revizije računskega sodišča sledilo ugotovitvam in usmeritvam tekoče revizije in je že v letu 2012, na podlagi sklepov Odbora Državnega zbora RS, začrtalo okvirne usmeritve, s katerimi bi ministrstvo lahko pripravilo ustrezen akcijski načrt in izpeljalo vsebinske spremembe, ki jih med drugim v poročilu navaja tudi računsko sodišče.

Tako smo že leta 2012 povečali nadzor nad koncesionarji, pripravili projektno nalogo in uspešno izvedli javno naročilo za izbor izdelovalca evidenc kurilnih naprav, ki mora pripraviti natančen pregled obstoječih kurilnih naprav. V marcu 2013 je bila že zaključena prva faza izdelave evidence, dokončanje pa se predvideva do jeseni 2013. Gre za prvo tovrstno evidenco o kurilnih napravah v Sloveniji, ki bo omogočila natančen pregled stanja izvajanja dimnikarskih storitev na teh napravah ter omogočila uspešen in ustrezen nadzor izvajanja nalog dimnikarskih koncesionarjev. V letih 2012 in 2013 pa smo začeli pospešeno urejati postopke prenosa ter ureditve koncesij na območjih, za katere smo ugotovili, da niso bile ali ustrezno urejene ali ustrezno podeljene do leta 2011.


Hkrati smo v letih 2012 in 2013 pričeli s pripravo akcijskega načrta, ki bo omogočil spremembe in dopolnitve sistema ureditve izvajanja dimnikarske službe po letu 2013. Od leta 2014 do 2016 se namreč iztečejo koncesije podeljene za dimnikarska območja v Sloveniji.


Te ukrepe bomo navedli tudi v odzivnem poročilu, ki ga bomo računskemu sodišču posredovali v zahtevanem roku.

 

*    *    *