Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Drugi dan neformalnega zasedanja kmetijskih ministrov

Dublin, 28. 5. 2013 - Ministri za kmetijstvo so drugi dan neformalnega zasedanja kmetijskih ministrov v Dublinu na Irskem razpravljali že o konkretnih kompromisnih predlogih za politični dogovor konec junija. Razprava je potekala tudi o vprašanjih, ki so za Slovenijo ključnega pomena, t.j. modela delnega poenotenja neposrednih plačil, proizvodno vezanih plačilih in morebitnega podaljšanja sistema kvot za sladkor. Minister mag. Dejan Židan je izrazil pripravljenost Slovenije, da konstruktivno sodeluje pri pripravi kompromisnih predlogov, če bodo izpolnjene zahteve Slovenije na tistih področjih, ki so za nas ključna.

Minister je v razpravi o modelu delnega poenotenja neposrednih plačil na ravni držav povedal, da bi Slovenija lahko podprla uvedbo minimalne višine plačilnih pravic, s čimer bi dosegli, da bi v vseh državah dosegli določeno minimalno stopnjo poenotenja. Poudaril pa je, da Slovenija to lahko podpre le ob pogoju, da se plačilo za zeleno komponento določi v višini 30 % glede na višino posameznih plačilnih pravic za kmete oziroma, da ni obvezna uvedba pavšalnega plačila za ozelenitev. Ponovil pa je tudi zahtevo, da bi pri določitvi končne višine plačilnih pravic v letu 2019 Slovenija lahko upoštevala razlike v višinah plačilnih pravic, ki izhajajo iz modela, ki ga Slovenija trenutno izvaja.


Pri proizvodno vezanih plačilih je predsedstvo kot možen kompromis med vsemi tremi institucijami predlagala dvig odstotka nacionalne ovojnice za proizvodno vezana plačila ter uvedbo posebne ovojnice za beljakovinske rastline, širitev na vse sektorje pa ne. Minister je zato ponovno podprl predlog Evropskega parlamenta glede proizvodno vezanih plačil, ki predlaga širitev na vse proizvode, določitev 15 % nacionalne ovojnice za proizvodno vezana plačila ter dodatne 3 % nacionalne ovojnice za beljakovinske rastline.


Vezano na vprašanje podaljšanja kvot za sladkor je minister mag. Židan ponovil stališče Slovenije, da podpira čimprejšnjo ukinitev kvot, saj bi s tem dosegli ponovno delovanje trga za sladkor, obenem pa bi omogočili pridelavo sladkorne pese tudi v državah, ki so to v zadnji reformi opustile. Glede na to, da Evropski parlament predlaga podaljšanje kvot do leta 2020, je minister ponovil zahtevo Slovenije, da je v tem primeru treba državam članicam, ki so popolnoma opustile proizvodnjo sladkorja v zadnji reformi, ponovno dodeliti kvote.


Pri vprašanju nove razmejitve drugih območij z naravnimi omejitvami na podlagi biofizikalnih kriterijev je minister povedal, da kompromisni predlog Sveta po mnenju Slovenije predstavlja ustrezen in dovolj prožen okvir za izvedbo reforme tega sistema na ravni EU. Glede samega datuma začetka izvajanja novega sistema je Slovenija lahko prožna, saj uvedba novega sistema v Sloveniji ne bo vodila do sprememb obstoječih območji z omejenimi dejavniki.


Ostala vprašanja, o katerih je potekala razprava, so se nanašala na vprašanje uvedbe obveznega znižanja neposrednih plačil, vključitev izvoznih spodbud zgolj med krizne ukrepe ob motnjah na trgih, začetku izvajanja novega sistema avtorizacije za zasaditev vinogradov in uvedbi samo ene plačilne agencije na državo ali regijo za izvajanje vseh ukrepov Skupne kmetijske politike. Minister je sicer nakazal določeno prožnost Slovenije pri vprašanju obveznega znižanja neposrednih plačil, izpostavil pa je nujnost upoštevanju praga 5.000 evrov v postopku finančne discipline. To pomeni, da neposredna plačila do 5.000 evrov, ki jih prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo, ne bi bila deležna znižanja v postopku finančne discipline. Minister je ponovil tudi včerajšnjo zahtevo po enaki obravnavi organizacij pridelovalcev hmelja v EU in zahteval, da morajo imeti vse države možnost financiranja operativnih programov organizacij pridelovalcev.

 

*   *   *