Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Četrti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Ljubljana, 30. 5. 2013 – V Sarajevu bo jutri, 31. maja, potekal četrti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki se ga udeležuje tudi Slovenija. Slovensko delegacijo bo vodil minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Sestanek bo potekal pod sloganom »Sava – ena reka, štiri države, neomejene možnosti« in bo tako na svojstven način prispeval k obeleževanju 1. junija, dneva Save.

Okvirni sporazum za Savski bazen (OSSB) so podpisale oz. ratificirale savske države - Republika Slovenija, Republika Hrvaška, Republika Bosna in Hercegovina ter Zvezna Republika Jugoslavija v Kranjski Gori, 3. decembra 2002, in je podlaga za urejanje vodnogospodarskih vprašanj savskih držav v zvezi z reko Savo. Sporazum je začel veljati 29. decembra 2004. Strateški cilj sporazuma je prekomejno sodelovanje pogodbenic, s katerim se zagotavlja trajnostni razvoj regije v Savskem bazenu glede:

  • vzpostavljanja mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih,
  • vzpostavljanja trajnostnega upravljanja voda ter
  • izvajanja ukrepov za preprečevanje in omejevanje nevarnosti, kot tudi za zmanjševanje in odpravo škodljivih posledic zaradi poplav, ledu, suše ter posledicami nesreč izpustov nevarnih snovi v vode.

Četrti sestanek pogodbenic OSSB ima velik pomen za čezmejno sodelovanje na področju voda, še posebej v letošnjem Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, za usmerjanje konkretnih aktivnosti in iskanje skupnih rešitev za trajnostni razvoj v porečju reke Save. Udeleženci bodo razpravljali o ključnih zadevah, ki so pomembne za izvajanje okvirnega sporazuma, kot npr. o Načrtu upravljanja voda za Savski bazen ter o potrebah za sprejetje izvedbenih protokolov, s katerimi se krepi regionalno sodelovanje. 


Na sestanku bodo pogodbenice sprejele tudi posebno deklaracijo z usmeritvami za nadaljnje izvajanje okvirnega sporazuma, razpravljale pa bodo tudi o regionalnih projektih, ki so pomembni za izvajanje samega sporazuma in razvoj Savskega bazena. Predstavljeni bodo tudi rezultati dela Mednarodne komisije za Savski bazen ter doseženi rezultatih vseh držav v Savskem bazenu.


V preteklem obdobju se je izkazalo, da predstavlja OSSB dobro osnovo za izboljšanje  stikov in sodelovanje med pogodbenicami ter priložnost za izmenjavo izkušenj in dodatno usposabljanje strokovnjakov pri implementaciji dogovorjenih regionalnih projektov, za harmonizacijo nacionalne zakonodaje, metodologij in postopkov, kot tudi za izboljšanje medsektorskega sodelovanja, še posebno med pristojnimi organi v pogodbenicah. Izvajanje OSSB nudi možnosti za povezave v gospodarstvu (povezava gospodarskih zbornic Savskega bazena), med lokalnimi skupnostmi, regijami in mesti v Savskem bazenu, za načrtovanje projektov in ureditev, ki prispevajo k večji kakovosti življenja ob tej mednarodni reki.


Dejavno sodelovanje Slovenije pri izvajanju Strategije za implementacijo OSSB in njenega Akcijskega programa za obdobje 2011 – 2015 je nujno tudi zaradi povezave z enajstimi identificiranimi prioritetnimi projekti za porečje Savskega bazena, ki predstavljajo osnovo za sodelovanje in nadgradnjo obstoječih vsebin v okviru EU Podonavske strategije. Brez tako zastavljenega sodelovanja tako Slovenija kot tudi ostale države Savskega bazena ne bodo mogle doseči razvojnih ciljev ter ciljev izvajanja evropske Vodne in Poplavne direktive. Zato Slovenija podpira nadaljevanje Akcijskega programa OSSB z ustvarjanjem povezav z evropskimi in regionalnimi razvojnimi projekti.


Udeležence četrtega sestanka pogodbenic OSSB bodo obiskali tudi mladi - udeleženci letošnjega Parlamenta mladih (parlament je potekal 24. in 25. maja v Srbiji, v posebnem rezervatu »Zasavica«), ki bodo predstavili rezultate tega tradicionalnega dogodka, namenjenega krepitvi ekološke zavesti mladih, prepoznavanju gospodarskih potencialov reke Save ter pomembnosti prekomejnega sodelovanja na področju voda.

Četrti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu bo potekal neposredno pred 1. junijem, dnevom Save. Obeležujejo ga vse savske države, pogodbenice OSSB, z namenom vključevanja vseh uporabnikov voda in najširše javnosti k izvajanju konkretnih ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov.


Na sam dan Save se bo zaključila tudi letošnja prva Mednarodna kolesarska tura Sava 2013, ki jo vodi Mednarodna komisija za Savski bazen. Gre za razvojni projekt kolesarskih poti vzdolž Savskega bazena, ki bo pomembno prispeval tudi k razvoju rečnega turizma v porečju Donave.

 

*    *    *


Več informacij o četrtem sestanku držav pogodbenic OSSB kot tudi o Parlamentu mladih in poteku Mednarodne kolesarske ture Sava 2013, najdete na spletni strani Savske komisije...