Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan: »Na izzive, ki nas čakajo lahko odgovorimo tako, da sodelujemo«

Sarajevo, 31. 5. 2013 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan se je danes udeležil četrtega sestanka pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB). V nagovoru je udeležence seznanil z razvojnimi dilemami, s katerimi se srečuje Slovenija, zato današnje srečanje po njegovih besedah trasira pot za naprej. Ob robu sestanka OSSB se je minister Židan ločeno sestal tudi z ministri in namestniki ministrov držav BIH, Hrvaške in Srbije.

Sestanek pogodbenic OSSB je potekal pod sloganom »Sava – ena reka, štiri države, neomejene možnosti«. Minister Židan je v nagovoru izpostavil razvojne dileme, s katerimi se srečuje Slovenija. Med njimi je opozoril na zahteve evropskega pravnega reda ter izpostavil implementacijo vodne direktive do leta 2015. »Cilj EU direktive je, da so do takrat vse površinske vode v kategoriji dobro ali zelo dobro; večina EU držav tega sedaj ne zmore«. Zato je po besedah ministra glavna obremenitev vode biološka kontaminacija, kar v Sloveniji urejujemo s čistilnimi napravami. Minister je izpostavil tudi na nove izzive, ki nas čakajo. Pri tem je najprej izpostavil področje poplav, saj imamo v Sloveniji kar 61 področij, kjer se poplavlja prekomerno in je povzročena škoda samo v lanskem letu ocenjena na 370 milijonov evrov. Kot drugo pa je minister opozoril na pomen vodnih virov v povezavi s klimatskimi spremembami. »Kako premagati sušo v tem delu Evrope, kjer so prisotne velike klimatske spremembe; vode bo manj, takrat ko pa jo boste želeli jo bo pa preveč«, je poudaril minister. Ob tem je dodal, da imamo v Sloveniji že opravka s sušo, zato intenzivno razmišljamo in usmerjamo napore v smer, kako učinkovito razpolagati z vodo, vodnimi viri – ne samo kot pitno vodo, ki je temeljna človekova pravica, temveč tudi za kmetijstvo, preskrbo s hrano. Minister mag. Židan je na srečanju še izpostavil pomen zelenih delovnih mest. V EU je ocena, da je teh delovnih mest že 9 %, kjer se ustvari skoraj 20 % BDP v EU. Zato tudi Sava omogoča da na tem področju naredimo korak naprej. Ob koncu je minister dejal, da Slovenija pozdravlja to iniciativo in verjame, da bodo vse države v tej skupini državljanom lahko kmalu pokazale vložen trud te komisije.


Četrti sestanek pogodbenic OSSB ima velik pomen za čezmejno sodelovanje na področju voda, še posebej v letošnjem Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, za usmerjanje konkretnih aktivnosti in iskanje skupnih rešitev za trajnostni razvoj v porečju reke Save. Udeleženci so razpravljali o ključnih zadevah, ki so pomembne za izvajanje okvirnega sporazuma, kot na primer o Načrtu upravljanja voda za Savski bazen ter o potrebah za sprejetje izvedbenih protokolov, s katerimi se krepi regionalno sodelovanje. Na sestanku so pogodbenice sprejele tudi posebno deklaracijo z usmeritvami za nadaljnje izvajanje okvirnega sporazuma, razpravljale pa so tudi o regionalnih projektih, ki so pomembni za izvajanje samega sporazuma in razvoj Savskega bazena. Predstavljeni so tudi rezultati dela Mednarodne komisije za Savski bazen ter doseženi rezultati vseh držav v Savskem bazenu.

 

*    *    *

 

Ostale koristne informacije


Okvirni sporazum za Savski bazen (OSSB) so podpisale oz. ratificirale savske države - Republika Slovenija, Republika Hrvaška, Republika Bosna in Hercegovina in Zvezna Republika Jugoslavija v Kranjski Gori, 3. decembra 2002, in je podlaga za urejanje vodnogospodarskih vprašanj savskih držav v zvezi z reko Savo. Sporazum je začel veljati 29. decembra 2004. Strateški cilj sporazuma je prekomejno sodelovanje pogodbenic, s katerim se zagotavlja trajnostni razvoj regije v Savskem bazenu glede:

  • vzpostavljanja mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih,
  • vzpostavljanja trajnostnega upravljanja voda ter
  • izvajanja ukrepov za preprečevanje in omejevanje nevarnosti, kot tudi za zmanjševanje in odpravo škodljivih posledic zaradi poplav, ledu, suše ter posledicami nesreč izpustov nevarnih snovi v vode.

Dejavno sodelovanje Slovenije pri izvajanju Strategije za implementacijo OSSB in njenega Akcijskega programa za obdobje 2011 – 2015 je nujno tudi zaradi povezave z enajstimi identificiranimi prioritetnimi projekti za porečje Savskega bazena, ki predstavljajo osnovo za sodelovanje in nadgradnjo obstoječih vsebin v okviru EU Podonavske strategije. Brez tako zastavljenega sodelovanja tako Slovenija kot tudi ostale države Savskega bazena ne bodo mogle doseči razvojnih ciljev ter ciljev izvajanja evropske Vodne in Poplavne direktive. Zato Republika Slovenija podpira nadaljevanje Akcijskega programa OSSB z ustvarjanjem povezav z evropskimi in regionalnimi razvojnimi projekti.


V preteklem obdobju se je izkazalo, da predstavlja OSSB dobro osnovo za izboljšanje stikov in sodelovanje med pogodbenicami ter priložnost za izmenjavo izkušenj in dodatno usposabljanje strokovnjakov pri implementaciji dogovorjenih regionalnih projektov, za harmonizacijo nacionalne zakonodaje, metodologij in postopkov, kot tudi za izboljšanje medsektorskega sodelovanja, posebno še med pristojnimi organi v pogodbenicah. Izvajanje OSSB nudi možnosti za povezave v gospodarstvu (povezava gospodarskih zbornic Savskega bazena), med lokalnimi skupnostmi, regijami in mesti v Savskem bazenu, za načrtovanje projektov in ureditev, ki prispevajo k večji kakovosti življenja ob tej mednarodni reki.


Četrti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu je potekal pred dnevom Save, ki ga obeležujemo 1. junija. Obeležujejo ga vse savske države, pogodbenice OSSB, z namenom vključevanja vseh uporabnikov voda in najširše javnosti k izvajanju konkretnih ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov.


Na sam dan Save se bo zaključila tudi letošnja prva Mednarodna kolesarska tura Sava 2013, ki jo vodi Mednarodna komisija za Savski bazen. Gre za razvojni projekt kolesarskih poti vzdolž Savskega bazena, ki bo pomembno prispeval tudi k razvoju rečnega turizma v porečju Donave.

 

Več informacij o četrtem sestanku držav pogodbenic OSSB najdete na spletni strani Savske komisije…

 

Tonski posnetek izjave ministra mag. Dejana Židana (mp3; 1,5 MB)