Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Akcija pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju Občine Izola

Ljubljana, 21. 6. 2013 – Na podlagi dogovora med predstavniki Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je v mesecu juniju 2013 potekala skupna akcija pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju občine Izola. Uslužbenci sklada, inšpektorji kmetijske in gradbene inšpekcije, ob sodelovanju občinskega inšpektorata in redarstva, so izpeljali širšo akcijo pregleda območja Občine Izola, v kateri so pregledovali rabo kmetijskih zemljišč.

 

Poročilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS


Kontrolo obdelanosti zemljišč na območju Občine Izola je od 3. do 21. junija 2013 izvajalo 26 javnih uslužbencev, ki so delovali v parih, od tega 22 uslužbencev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in 4 redarji Občine Izola. Skupaj je bilo za kontrolo, brez upoštevanja časa za vnos podatkov v informacijski sistem,  porabljenih 130 dni. Nepravilnosti so bile fotografirane.


Predmet kontrole je bilo 6.372 parcelnih delov, ki jih sklad v zakup 1.354 zakupnikom, v skupni površini  869 ha.

 

V postopku kontrole so bili evidentirani trije sklopi nepravilnosti:
1. neobdelanost zemljišč;
2. nedovoljeni pomožni kmetijsko gozdarski objekti;
3. nedovoljeni objekti, ki presegajo kategorijo pomožnih objektov, ki so neločljivo povezani s tlemi ter so predmet prijave oziroma odstopa v reševanje gradbeni inšpekciji.

 

Ugotovitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS


Več kot polovica zakupnikov zemljišč, s katerimi na območju Občine Izola gospodari sklad, ima na vsaj enem parcelnem delu v zakupu ugotovljeno vsaj eno nepravilnost v zvezi z neobdelanostjo oziroma nedovoljenim posegom. Na več kot četrtini vseh parcelnih delov je ugotovljena vsaj ena nepravilnost v zvezi z neobdelanostjo oziroma nedovoljenim posegom.


Podatek o obsegu neobdelanih zemljišč predstavlja seštevek celih površin parcelnih delov v zakupu, na katerih je evidentirana neobdelanost, ne glede, če se le ta ne nanaša na cel parcelni del. Skupaj gre za 100 ha neobdelanih zemljišč, kar predstavlja 12 % od vseh zemljišč, oddanih v zakup.


Od vseh zakupnikov jih ima 357 oziroma 26 % vsaj en pomožni kmetijsko gozdarski objekt.


Od vseh zakupnikov jih ima vsaj po en objekt, ki ga je potrebno prijaviti gradbeni inšpekciji 394 oziroma 29 % zakupnikov. Sklad je skupaj evidentiral 508 objektov za prijavo gradbeni inšpekciji.

 

Poročilo Kmetijske inšpekcije


Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje je v mesecu maju opravil poostren in ciljan nadzor glede obdelanosti kmetijskih zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in občine. Obravnavano je bilo 44 primerov. V 33 primerih se je ugotovila neobdelanost kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 75 % vseh obravnavanih primerov. V večini primerov, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti je bilo več solastnikov za posamezno parcelo. Na podlagi ugotovitev je inšpektorat uvedel upravne postopke in izdal ureditvene odločbe o odpravi zarasti za vsakega solastnika posebej.


V treh primerih je pri nadzoru obdelanosti bilo ugotovljeno, da so na zemljiščih postavljeni tudi manjši zidani objekti. Zadeve so bile v treh primerih odstopljene v pristojno reševanje na Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor.


Kmetijska inšpekcija ob tem obvešča vse lastnike kmetijskih zemljišč, da sta neobdelava in zaraščanje kmetijskih zemljišč po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011, 58/2012) opredeljena kot prekršek, ki se kaznuje z globo. Kazen za fizično osebo je v razponu od 500 do 5.000 evrov, za pravno osebo pa v razponu od 5.000 do 100.000 evrov.

 

*    *    *