Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za varno hrano za predsednika izbral prof. dr. Janeza Hribarja

Ljubljana, 16. 7. 2013 - Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je potekala 1. seja Sveta za varno hrano, ki se jo je udeležil tudi minister mag. Dejan Židan. Na prvem – konstitutivnem svetu so za predsednika izvolili prof. dr. Janeza Hribarja, za namestnika pa prof. dr. Igorja Vojtica. Svet je strokovno posvetovalno telo ministra na področju varne hrane in je sestavljen iz predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, javnih zavodov in uglednih predstavnikov stroke.

Minister mag. Dejan Židan je po seji sveta dejal, da je bil konstituiran eden najpomembnejših strokovnih svetov v državi, kjer so zbrani zelo kompetentni ljudje. Prvi ukrep, tudi v pristojnosti tega sveta, je ukrep, ki je povezan z osnutkom spremembe Zakona o kmetijstvu, ki je od petka v javni razpravi. »Gre za ukrep, ki omogoča, da povečamo sledljivost ter da lažje nadziramo tudi prekrške v zeleni verigi, kar je povezano tudi z nedavnim odkritjem medijev«. Predsednik sveta prof. dr. Janez Hribar pa je poudaril, da je to svet preudarnosti. »Gre za svet ki po svoji širini presega ostale tovrstne svete, ki dajejo pobude in mnenja ministru«. Ob tem je dodal, da je naloga sveta, da se hitro odzove na aktualne dogodke ter dolgoročno zavzame stališče na tiste predloge, še preden postanejo tako obvezujoči, da svet more več vplivati na kakršnekoli spremembe.


Minister mag. Dejan Židan je Svet za varno hrano z odločbo imenoval maja letos. Naloge sveta so: podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano; podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja; predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti; podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam in priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter varstva interesov potrošnikov. Člani sveta, ki so imenovani za dobo petih let so: prof. dr. Janez Hribar (predsednik), prof. dr. Igor Vojtic (namestnik predsednika), prof. dr. Peter Raspor, doc. dr. Igor Pravst, doc. dr. Andrej Kirbiš, dr. Vida Čadonič Špelič, dr. Janez Posedi, dr. Urška Blaznik, dr. Tanja Pajk Žontar, prim. mag. Branislava Belović, mag. Jana Ramuš, Mojca Gobec, Irena Kos, Alenka Pavlovec in Zdenka Vindiš Zavratnik.

 


*   *   *