Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odobritev sheme pomoči s strani Evropske komisije - nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Ljubljana, 29. 7. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da je Evropska komisija 2. 7. 2013 sprejela sklep, da shemi pomoči št. SA.34205 (2012/N) – Slovenija: Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, ne ugovarja, in da se predvidena pomoč šteje za združljivo z notranjim trgom in se lahko začne izvajati.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Služba za državne pomoči in razvoj je 12. 7. 2013 izdalo mnenje št. K-M004-2399253-2013 s katerim je potrdilo, da je shema pomoči de minimis v zvezi z vlogo za priglasitev sheme pomoči de minimis s področja kmetijstva  »Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima – de minimis«, ki jo je 11. 7. 2013 predložil Direktorat za okolje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, skladna z uredbo Evropske Komisije, ki ureja pomoč de minimis v kmetijskem sektorju.

 

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12 in 44/13) je minister, pristojen za vode, obvestilo o odobritvi sheme pomoči  s strani Evropske komisije - Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima posredoval v objavo v Uradni list RS.

 

 

*   *   *