Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Tretji dan sejma AGRA namenjen skupni kmetijski politiki, promociji hrane, programu razvoja podeželja in vodam

Gornja Radgona, 26. 8. 2013 – Tretji dan sejma AGRA se je začel na razstavnem prostoru MKO s kavo z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša. Tekom dneva se je udeležila še posvetov na temo neposrednih plačil I. stebra SKP 2014-2020, nacionalne promocije hrane in zaključkov javne razprave ob pripravi PRP. Podelila je tudi priznanja konjerejcem in sodelovala pri svečani razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj mednarodnih ocenjevanj. Razstavni prostor MKO je obiskala tudi državna sekretarka mag. Andreja Jerina, ki si je najprej ogledala razstavo ministrstva »Vode povezujejo«, sodelovala pa je tudi na popoldanski okrogli mizi z naslovom »Voda za vse – kako bomo zagotavljali vodo za prebivalce, proizvodnjo hrane in turizem?«.

Danes je na sejmu AGRA ministra Dejana Židana nadomeščala državna sekretarka mag. Tanja Strniša, ki je na »jutranji kavi« gostila pestro bero obiskovalcev, ki so jo seznanili z različnimi vsebinami, tako s področja kmetijstva, kot tudi okolja. Obiskovalcem »kave z državno sekretarko mag. Strniša« so se s svojimi kulinaričnimi izdelki predstavili dijaki Biotehniškega centra Naklo in Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.


Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila posveta MKO z naslovom »Neposredna plačila I. stebra SKP 2014-2020«, kjer so predstavili predlog modela neposrednih plačil za Slovenijo. Uvodoma je poudarila, da je današnji posvet pomemben zato, da bomo novi, predlagani model vsi dobro razumeli. V letošnjem letu bo veljal še stari sistem neposrednih plačil, ker se je sprememba prestavila za eno leto. »Vseeno je nujno, da do konca letošnjega leta sprejmemo pomembne odločitve o tem, kakšen bo nov sistem neposrednih plačil od leta 2015. Reforma je bila korenita in bo prinesla precej sprememb. Na MKO bodo še potekale razprave in usklajevanja z vsemi deležniki, nevladnimi organizacijami in različnimi sektorji zato, da bomo lahko sredi naslednjega leta Evropski komisiji sporočili najustreznejši model neposrednih plačil.« je še povedala državna sekretarka Strniša.


Na drugem dogodku MKO – posvetu o zaključkih razprave ob pripravi PRP 2014 – 2020, pa je državna sekretarka povedala, da smo z odločitvami glede dokončanja PRP za naslednje obdobje v zaključni fazi razprave. Kot je poudarila, je bil osnutek v javni obravnavi in vsa zainteresirana javnost je imela dovolj časa, da ta predlog preuči, poda pripombe in predlaga izboljšave ter se tako vsi skupaj odločili kaj bo za Slovenijo najboljše za naslednje obdobje. »V naslednjem finančnem obdobju imamo za PRP skupaj iz evropskega in integralnega proračuna na voljo več kot 1,1 milijarde evrov«, je izpostavila mag. Strniša in dodala, da je v času finančne krize na nas velika odgovornost, da sredstva, ki jih je realno 20 % manj, kot v preteklem odboju, usmerimo v take ukrepe, ki bodo ob koncu obdobja pokazali rezultate, bodo koristni in predvsem v dobrobit kmetov.


Ali je nacionalna promocija hrane lahko uspešna slovenska zgodba pa so se spraševali udeleženci današnjega posveta, katerega se je prav tako udeležila državna sekretarka mag. Tanja Strniša. V uvodnem govoru je poudarila, da se na MKO zavedamo, kako pomemben je ukrep promocije. Pred dvema letoma je bil sprejet Zakon o promociji kmetijsko živilskih proizvodov, letos je bil na vladi sprejet še strateški načrt promocije za naslednjih šest let. Na MKO smo že začeli z izvajanjem aktivnosti generične promocije, s čemer smo dokazali, da se zavedamo pomena te promocije, in si želimo napredka na tem področju.


Sicer pa so obiskovalci na razstavnem prostoru MKO v hali B pa ob 10. uri prisluhnili razpravi na temo podnebnih sprememb v Sloveniji – pogled v sedanjost in prihodnost. Najprej so predstavili podatke o dvigu temperature v Sloveniji v zadnjih desetletjih in spremembe v padavinskem režimu. Z vidika kmetijstva najbolj skrb vzbuja dvig poletne temperature in vse pogostejši vročinski valovi, ko temperatura doseže od 35 do 40 C. V takih obdobjih pospešeno izhlapevanje vode s površine tal kaj hitro vodi v izrazito kmetijsko sušo. Po drugi strani se lahko v istem letu srečujemo s težavami zaradi prevelike moče in že čez nekaj tednov s pojavom suše. Podnebje postaja vse bolj spremenljivo in ekstremni vremenski dogodki vse pogostejši. To nedvomno zahteva prilagajanje na nove podnebne razmere. Tudi za Slovenijo bo potrebno sprejeti državno strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, kar je večina evropskih držav že storila. Prilagajanje pa mora zajeti vse sektorje in ne samo kmetijstva.


Popoldne pa je na razstavnem prostoru potekala okrogla miza z naslovom »Voda za vse – kako bomo zagotavljali vodo za prebivalce, proizvodnjo hrane in turizem?«, katere se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Andreja Jerina. Poudarila je, da je voda ena najbolj strateških surovin tako v Sloveniji, kot tudi v svetu. Na MKO je Agencija RS za okolje osnovni organ v sestavi ministrstva, ki spremlja, kaj se z vodo dogaja. V Slovenji porabimo 8.000 m3 vode na leto na osebo, kar nas primerjalno z drugimi državami uvršča v evropsko povprečje. Največ vode se porabi za industrijo in kmetijstvo, prebivalci smo šele na tretjem mestu. Prioriteta je vsekakor zagotoviti pitno vodo za vse. Ta mora biti neoporečna in dostopna vsem. Vse ostalo je zajeto v Načrtu upravljanja z vodami, ki ga pripravlja Inštitut za vode RS in na podlagi katerega sledimo strateškim ciljem na področju upravljanja z vodami.


V. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer se je udeležila revije razstavljene živine in podelila priznanja ter nagrade rejcem. V svojem govoru je povedala, da v Sloveniji travinje pokriva dve tretjini vseh obdelanih površin, zaradi česar ima govedoreja velik pomen. V zadnjih letih je bil na tem področju narejen velik napredek, tako s selekcijskega področja kot tudi v samem prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev. »Ti uspehi pa niso prišli sami po sebi, ampak so plod uspešnega in vztrajnega dela rejcev, strokovnih služb v selekciji in svetovalne službe. V prihodnje nas čaka veliko skupnega dela zaradi novih izzivov, ki prihajajo. Podeljene nagrade so nagrade za večletno uspešno delo posameznih rejcev, ki sodijo v sam vrh slovenske govedoreje in so spodbuda za vse ostale rejce.«


Državna sekretarka Strniša je ob koncu tretjega sejemskega dne še podelila priznanja konjerejcem in se udeležila svečane razglasitve rezultatov in priznanj mednarodnih ocenjevanj. Razdelili so priznanja nagrajencem 17. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, 27. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov in 34. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov.


Jutrišnji dan se bo na sejmu AGRA začel s tradicionalno "kavo z ministrom". Minister Židan se bo dopoldne skupaj z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Tino Komel srečal s predstavniki zamejskih Slovencev, se udeležil dogodka "Zajtrk slovenskih dobrot", javne predstavitve mnenj z naslovom "Kako najustrezneje zagotoviti in zavarovati pravico do (pitne) vode, ki jo organizira Odbor DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Minister mag. Židan bo nato na že tradicionalnem kosilu gostil bivše kmetijske ministre, popoldne pa se bo udeležil tudi svečane razglasitve rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona. Na razstavnem prostoru MKO se bosta zvrstili dve okrogli mizi - dopoldne na temo oskrbe s hrano v javnih zavodih, popoldne pa na temo nadzora nad hrano.

*    *    *


-    Uvodni nagovor državne sekretarke mag. Tanja Strniša na posvetu o Zaključkih razprave ob pripravi PRP 2014 – 2020 …