Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Četrti dan sejma AGRA minister Židan gostil ministrico Komelovo in zamejske Slovence ter bivše kmetijske ministre

Gornja Radgona, 27. 8. 2013 – Tudi četrti sejemski dan se je začel na razstavnem prostoru MKO s »kavo z ministrom Dejanom Židanom«. Minister Židan je po zajtrku skupaj z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Tino Komel gostil predstavnike zamejskih Slovencev, nato je skupaj z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša pozdravil podpisnike dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi, obiskal »Zajtrk slovenskih dobrot« ter se udeležil javne predstavitve mnenj Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje z naslovom »Kako najustrezneje zagotoviti in zavarovati pravico do pitne vode«. Na kosilu je tradicionalno gostil bivše kmetijske ministre, popoldne pa se je udeležil tudi svečane razglasitve rezultatov in podelitve priznanj Vino Slovenija Gornja Radgona.

Na kavi z ministrom se je zjutraj zvrstilo veliko obiskovalcev, s svojimi kulinaričnimi dobrotami pa so jo popestrili dijaki Izobraževalnega centra Piramida – Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor. Predstavniki zamejskih Slovencev so nato ministru Židanu in ministrici Komelovi predstavili vse štiri organizacije iz Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. Minister Židan se je dogovoril, da v bližnji prihodnosti vse štiri organizacije tudi obišče.

 

Danes podpisan dogovor o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi, ki sta se ga dopoldne udeležila tudi minister mag. Dejan Židan in državna sekretarka mag. Tanja Strniša je bil pobuda s strani MKO že od leta 2011. Dogovor je osnova za intenzivnejše sodelovanje vseh deležnikov v tej verigi, kar je v svojem nagovoru po podpisu poudaril tudi minister Židan. Namen dogovora je vzpostavitev organizirane pridelave in trženja lokalno pridelane zelenjave, ki jo bo potrošnik lahko našel na posebej označenih prodajnih mestih. Minister je izrazil tudi željo, da bi se do leta 2020 stopnja samoosrkbe z zelenjavo s sedanjih 32% oz. 36% dvignila na 70% – 80%. Današnji dogovor so podpisali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružna zveza Slovenije, GIZ Slovenska zelenjava, Poslovni sistem Mercator, d.d. in Engrotuš, d.d.

 

Na javni predstavitvi mnenj Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je minister Židan v svojem uvodnem nagovoru izpostavil, da vode kot javne dobrine ne razume samo na papirju, ampak je javna dobrina, ko jo opazuje natočeno v kozarcu, torej v trenutku, ko je nam uporabnikom dosegljiva. To je pomembno zlasti zato, ker je veliko primerov slabih praks v tujini, ko se je upravljanje z vodo, torej vsa transportna pot in vse ostale operacije, ki so potrebne, da pride voda do uporabnika, predalo kot javna služba v roke koncesionarjem. Zasebni interes, ki vstopi v koncesijsko razmerje, ima sicer legitimen namen, to je, ustvarjanje dobička. Težava je le, da javnost, v katere imenu deluje uradništvo, zelo težko pripravi profesionalne koncesijske pogodbe, izrazite težave pa nastopijo pri nadzoru, pojavijo se tudi možnosti koruptivnih dejanj. In kaj lahko storimo za varovanje pitne vode kot javne dobrine? Prvi odgovor je zavarovanje tega naravnega vira zakonodajno, tudi ustavno, če je potrebno, kar pa je še vedno premalo. Nadgradnja tega je izgradnja javnega vodovodnega sistema z javnim finančnimi sredstvi. Prva prioriteta pri okoljski koheziji mora torej biti orkrba s pitno vodo, je poudaril minister.

 

Minister je nato že tradicionalno gostil nekdanje kmetijske ministre, s katerimi so si izmenjali številna mnenja in izkušnje na aktualne in pretekle dogodke s področja kmetijstva.  Popoldne se je minister udeležil tudi slavnostne razglasitve rezultatov in podelitve medalj odprtega državnega ocenjevanja vin »Vino Slovenija Gornja Radgona«. Pozno popoldne pa se je srečal tudi s srbskimi novinarji, s katerimi je govoril o kmetijstvu v Sloveniji, EU in sodelovanju med državama.

 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je poleg podpisa dogovora o »zelenjavni verigi« dopoldne udeležila tudi sestanka s sadjarji, kjer jjim je pojasnila določena odprta vprašanja glede novega izračuna katastrskega dohodka, pogovarjali pa so se tudi o problematiki namakanja, suše in dogovorili o nadaljnjih aktivnostih za reševanje problematike na področju sadjarstva.


Sicer pa je v dopoldanskem času na razstavnem prostoru MKO potekala okrogla miza »Oskrba s hrano v javnih zavodih«, na kateri so sodelovali predstavniki ministrstev za kmetijstvo in okolje ter finance, Kmetijsko gozdarske zbornice, GZS, GZS in Zavoda RS za šolstvo. Strinjali so se, da so možnosti dobave v javne zavode dobre, še posebej po zadnji spremembi Zakona o javnem naročanju, vendar je treba še večje napore vložiti v povezovanje pridelovalcev in naročnikov. Tudi popoldanska okrogla miza na temo nadzora nad hrano je bila zelo dobro obiskana. Udeleženci so izpostavili sistem varnosti hrane v Sloveniji, še posebej so izpostavili, na čem temeljijo odločitve, ki imajo vpliv na presojo varnosti živil. Poudarek je bil tako na evropski inštituciji za varno hrano (EFSA) kot na slovenskih znanstvenih inštitucijah, ki nudijo podporo upravno administrativnim odločitvam, ki jih sprejema Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dotaknili so se tudi področja zdrave prehrane in priporočil ter stališč Ministrstva za zdravje, še zlasti glede organizirane prehrane v izobraževalnih institucijah. Udeleženci so tudi izrazili zanimanje po večji informiranosti glede hranilne vrednosti hrane oz. proizvodov, ki so na razpolago potrošnikom.


Dogajanje na razstavnem prostoru ministrstva je popestrila tudi današnja rokodelska delavnica na temo lončarjenja.


Sicer pa je ob robu sejma danes potekal tudi protestni shod, ki so ga pripravili dolenjski vinogradniki. S shodom so izrazili nasprotovanje spremembam obdavčitve katastrskega dohodka. Minister Židan je potrdil, da se bodo spremembe katastrskega dohodka še enkrat dobro premislile, in poudaril, da MKO takšnih velikih sprememb ne podpira.


Jutrišnji, predzadnji dan sejma AGRA, je posvečen slovenskim zadružnikom, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, prašičerejcem, rejcem drobnice in avstrijski Štajerski. Na razstavnem prostoru MKO pa se bosta zvrstili dve okrogli mizi – dopoldne na temo kmetovanja na zavarovanih območjih, popoldne pa na temo kmetijskih zemljišč kot temelja prehranske varnosti.

 

*    *    *