Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sejem AGRA tudi predzadnji dan z veliko mero pozitivnega in spodbudnega dogajanja

Gornja Radgona, 28. 8. 2013 – Minister mag. Dejan Židan je z današnjo podelitvijo certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije zaključil svoj obisk in večdnevne aktivnosti v okviru sejmu AGRA. Sicer pa je tekom dneva podelil priznanja Zadružne zveze Slovenije, se skupaj z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša udeležil sestanka žitnega sektorja in se srečal s predsedniki strokovnih svetov ministra. Zgodaj popoldne je nagovoril udeležence posveta o nacionalni promociji hrane in si v okviru prvega dneva odprtih vrat, ogledal Kmetijo Štesl v Gerlincih. Ministrstvo je pripravilo tudi odmevni okrogli mizi na temo kmetovanja na zavarovanih območjih in kmetijskih zemljišč.

Predzadnji sejemski dan v Gornji Radgoni se je na razstavnem prostoru MKO zjutraj začel s »kavo z ministrom«, ki so jo tokrat kulinarično popestrili dijaki Šolskega centra Šentjur. Ob kavi je minister klepetal z vrsto obiskovalcev, ki so ga seznanili z mnogimi vsebinami s področja, ki ga pokriva ministrstvo. Minister mag. Židan se je nato udeležil podelitve priznanj Zadružne zveze Slovenije. V nagovoru je poudaril enotnost deležnikov v kmetijskem sektorju, zaradi česar je ta sektor tudi bolj uspešen. Izpostavil je veliko inovativnost kmetij, pričakuje pa družbeno odgovorno podjetništvo in nadaljevanje namenske proizvodnje. V nadaljevanju se je minister udeležil sestanka s predstavniki žitnega sektorja. Sogovorniki so se strinjali, da je podpisan žitni dogovor pokazal, da je dialog oz. dogovor možen in daje prve rezultate. Po podatkih predstavnikov Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je odkup slovenske pšenice s strani slovenskih odkupovalcev dober, izboljšala se je tudi kakovost odkupljene pšenice. Pozitivna stran sklenjenega dogovora za pridelovalce je, da so pogoji odkupa znani vnaprej. Minister je poudaril, da mora vsak partner pri tem prevzeti svoj del odgovornosti. Pri tem je izpostavil, da bo imelo slovensko kmetijstvo v obdobju 2014-2020 na voljo 2,3 milijarde evrov, na koncu pa bo moral kmetijski sektor pokazati večjo proizvodnjo hrane in več delovnih mest.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je dopoldne udeležila odprte seje Sveta KGZS – Zavoda Murska Sobota, kjer je med drugim pojasnila predlagane spremembe pri Zakonu o davku na nepremičnine, ki je sicer v pristojnosti Ministrstva za finance. V skladu z dogovorom pri predsednici vlade bo oblikovana delovna skupina, ki bo vodila pogajanja z nevladnimi organizacijami. V tej delovni skupini bo tudi predstavnik MKO, ki bo zastopal interese kmetijskega sektorja, saj se MKO zaveda, da so kmetijska zemljišča, in gozdovi in stavbe osnovno sredstvo,ki omogočajo delovno mesto kmeta in zato ne morejo biti obdavčeni kot drugo premoženje. MKO se bo zavzemal, da morebitne nove davčne obremenitve ne bodo ogrozile stabilnosti kmetijskega sektorja.
Sicer pa sta na razstavnem prostoru MKO danes potekali dve okrogli mizi – prva na temo kmetovanja na zavarovanih območjih, druga pa na temo kmetijskih zemljišč kot temelja prehranske varnosti. Prva okrogla miza je izpostavila predvsem vprašanja glede novega programa razvoja podeželja in glede Nature 2000 in omejitev, ki jih predstavlja za razvoj kot tak, in tudi za razvoj kmetijskega sektorja. Poleg tega so bili izpostavljeni nekateri konkretni problemi, kot so npr. škode po zavarovanih vrstah. V razpravi, ki je sledila, je bilo ponovno jasno izpostavljeno, da varovanje v okviru Nature 2000 ne pomeni zavarovanja v smislu zaviranja razvoja, temveč aktivno varstvo naravnega bogastva in biotske raznovrstnosti, ki jo v naši državi še imamo. Zato so v prvi vrsti zaslužni kmetje in lastniki gozdov, ki znajo naravo spoštovati in obdelovati svoja zemljišča na način, da je sobivanje varovanja in gospodarjenja možno. Nedvomno je v to potrebno vložiti veliko energije pri vseh partnerjih, da pa je to mogoče, dokazujejo primeri, kot so pozitivne prakse v različnih zavarovanih območjih (TNP, Kozjanski park, Park Goričko in še kje), kakor tudi programi, ki jih izvajajo različne NVO, npr. DOPPS v Škocjanskem zatoku in na Ljubljanskem barju. Popoldanska okrogla miza »Kmetijska zemljišča – temelj prehranske varnosti« je izpostavila pomembnost čimprejšnje vzpostavitve območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, ki naj bi predstavljale temelj prehranske varnosti v Sloveniji. MKO zato pripravlja predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih, za javno razpravo bo pripravljen predvidoma oktobra.


Na razstavnem prostoru MKO je danes potekala tudi rokodelska delavnica predenja s kolovratom v organizaciji Krajinskega parka Goričko in vodna ustvarjalnica »Vode povezujejo«. Obiskovalci pa so pozornost namenili tudi razstavnemu prostoru »Vode povezujejo«, kjer so se seznanili s pomenom voda in potrebno zaščito tega naravnega vira.


MKO v septembru nadaljuje splošno promocijo hrane, ki prihaja iz naše bližine. Prvi dan odprtih vrat na Kmetiji Štesl v prekmurski vasici Gerlinci je obiskal tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. V času promocijskih aktivnosti bo zaživel nov spletni portal www.lokalna-kakovost.si, kjer se bo ustvarila baza slovenskih pridelovalcev in predelovalcev, od 2. 9. 2013 pa se bodo potrošniki preko portala lahko prijavili na razpisane dneve odprtih vrat in se tako prepričali, kje raste hrana, ki jo uživajo.


Jutri, zadnji dan sejma, bo ministra mag. Dejana Židana nadomeščala državna sekretarka mag. Andreja Jerina. Zadnji sejemski dan pa bo med drugim namenjen kmetijsko-živilskemu šolstvu in naravnim parkom.

 

*   *   *