Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za kmetijstvo in podeželje o odprtih vprašanjih Zakona o kmetijstvu in PRP 2014 - 2020

Ljubljana, 30. 9. 2013 - Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je potekala 15. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi minister mag. Dejan Židan. Člani Sveta so med drugim razpravljali o odprtih vprašanjih Zakona o kmetijstvu Programa razvoja podeželja od 2014 – 2020 (PRP 2014 - 2020).

Svet za kmetijstvo in podeželje RS je soglašal, da se v predlogu Zakona o kmetijstvu vključijo plačili roki in sicer 30 dnevni plačilni rok za hitro pokvarljiva živila in 60 dnevni plačilni rok za ostala živila, ki se začneta uporabljati 1. 1. 2016, v prehodnem obdobju pa za hitro pokvarljivo blago v letu 2014 velja 75 dnevni plačilni rok , v letu 2015 pa 45 dnevni plačilni rok. Svet je v zvezi z varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano soglašal z imenovanjem posebne skupine, ki opredeli posamezna nedovoljena ravnanja in pripravi končni predlog besedila. Soglašali so tudi glede predloga  najvišjega dovoljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti in glede tega, da se v zakonu uredi pomen ranljivih skupin za kmetijstvo, med katere spada tudi podeželska mladina. Člani sveta niso potrdili širitve delovnih nalog  Sveta tako, da bi podali tudi mnenja na programe javnih služb.


Svet za kmetijstvo je obravnaval tudi odprta vprašanja PRP 2014 - 2020, ki ga je potrebno do konca oktobra posredovati v Bruselj v neformalno potrjevanje. Svet je podprl naložbe v specialno mehanizacijo in kolektivne naložbe in se odločili, da naj bi bila stopnja sofinanciranja naložb v mehanizacijo nižja v primerjavi s stopnjo sofinanciranja za zahtevnejše naložbe. Pri ukrepu »start up za mlade kmete« so se člani Sveta zavzeli, da se vstop v ukrep dovoli zgolj mladim kmetom, ki si na kmetiji ustvarijo polno delovno mesto in se tudi kmečko zavarujejo. Člani so podprli tudi uvajanje instrumenta finančnega inženiringa, razpravljali o sofinanciranju zavarovalnih premij, skupinah proizvajalcih in delitvijo sredstev PRP 2014 – 2020 med vzhodno in zahodno Slovenijo.


Predstavljene so bile tudi teze za predlog sprememb Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki so bile s strani članov  večinsko podprte.

 

 

*   *   *