Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

Ljubljana, 25. 10. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 3. septembra javnost obvestilo, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zaradi spremembe določenih predpisov, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podajajo dopolnitve navodila.

K besedilu točke 4.1.2.4 na strani 131 se na koncu tabele doda naslednje besedilo: »Če del obveznosti prispevkov za socialno varnost plača država, se zanje vzpostavi terjatev in prizna ustrezne prihodke (knjižba: 164/785).«

V točki 5.1.3. na strani 138 se:

  • v tabeli pri naslednjih sredstvih in obveznostih:
    - Nepremičnine in Premičnine (stroji in ostala oprema), črta besedilo: »zmanjšana za znesek prejetih subvencij ali državnih podpor, pridobljenih za njihov nakup«,
    - Biološka sredstva, ki so opredmetena osnovna sredstva in Zaloge, črta besedilo: »zmanjšana za znesek prejetih pogojnih državnih podpor«.
    - za besedilom Kratka obrazložitev doda novo besedilo: »povzeta iz strokovne razlage, dane s strani Slovenskega inštituta za revizijo, objavljena na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo (SIR-IUS št. 4/13, www.si-revizija.si)«.

S 1. 7. 2013 sta se začeli uporabljati novi stopnji DDV: namesto prejšnje stopnje 20% je vpeljana nova 22% in namesto nižje prejšnje stopnje 8,00% nova stopnja 9,5%. Ker sprememba velja od 1. 7. 2013 dalje, so v Navodilu, ki je bilo izdelano oktobra 2012, uporabljene  prvotne stopnje in niso upoštevane nove, veljavne od 1. 7. 2013 dalje. Zato sta v zgledih v Navodilih od str. 53 do 124 upoštevani stopnji, veljavni do zaključno 30. 6. 2013 (Ur.l. RS, št. 46/2013 ZIPRS 13/4-A).


V  prilogi: Priporočen enotni kontni načrt se za kontom 7852 doda nov konto: »7853-Financiranje obveznosti za prispevke izplačevalca«.

 

*   *   *

 

Sporočilo za javnost z dne, 3. 9. 2013…

Več informacij o knjigovodstvu na kmetijah...