Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka Jerina na konferenci skupine Green Growth Group

Bruselj, 28. 10. 2013 – Danes je v Bruslju potekal Vrh o zeleni rasti (Green Growth Summit), ki se ga je udeležila državna sekretarka mag. Andreja Jerina. Pobudnik za dogodek je bil državni sekretar Velike Britanije za energijo in podnebne spremembe Edward Davey. Vabilu na dogodek se je s svojim so-podpisom pridružil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.

Srečanje je bilo namenjeno širši razpravi o podnebnih in energetskih politikah EU do leta 2030 ter viziji EU glede prehoda v nizkoogljično gospodarstvo. Razprava ministrov, komisarke za podnebne ukrepe, predstavnikov Evropske komisije in vodilnih evropskih podjetij se je osredotočila na aktualna vprašanja, kako spodbujati konkurenčno gospodarstvo in se hkrati spopadati s podnebnimi spremembami z namenom zaustavite dviga temperature na manj kot 2 stopinji Celzija pred industrijsko ravnjo ter dosego ambicioznega globalnega dogovora.


Skupina Green Growth Group sicer povezuje 13 držav članic (Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija, Italija, Španija, Nizozemska, Belgija, Portugalska, Švedska, Danska, Finska, Slovenija in Estonija). Osrednji namen te skupine je voditi in usmerjati razpravo o prihodnji podnebni in energetski politiki do leta 2030 ter doseganju dogovora o prihodnji mednarodni podnebni politiki. Srečanja, na katerih poteka predhodna koordinacija stališč oziroma izmenjava mnenj o aktualnih temah in dosjejih, potekajo redno, običajno pred zasedanjem Sveta ministrov za okolje.


Ob robu današnjega dogodka je bil predstavljen tudi pamflet z naslovom »Going for Green Growth:  The Case for Ambitious and Immediate EU Low Carbon Action«, s katerim dajejo ministri jasen signal in velik pomen prehodu v nizkoogljično družbo tako z vidika zaustavitve globalnega segrevanja, kot spodbujanju gospodarske rasti z zelenimi in okolju prijaznimi rešitvami ter prihodnji podnebni in energetski politiki do leta 2030. Ministri so si enotni, da mora biti kratkoročna EU politika usmerjena v: doseganje dogovora o ambicioznem podnebnem sporazumu, ki ga je potrebno doseči do leta 2015 na podnebni konferenci v Parizu; strukturno reformo sistema trgovanja z emisijskimi kuponi; ter dogovoru o stališču EU o podnebnih ciljih v letu 2014, ki ga bo EU ponudila na zasedanju svetovnih voditeljev naslednje leto (september 2014), ki ga bo organiziral Ban Ki-Moon v podporo doseganju podnebnega sporazuma v 2015.


Državna sekretarka mag. Andreja Jerina je s svojim prispevkom aktivno sodelovala v zaključni panelni razpravi z naslovom »Kako doseči kredibilen 2030 podnebno-energetski paket in hkrati pospeševati rast in delovna mesta«. V intervenciji je opozorila, da se morajo prizadevanja za dosego podnebno-energetskih ciljev odražati v krovnih strateških dokumentih EU, saj bo edino tako mogoče doseči primerno ravnovesje med interesi posameznih politik. Ker je v tem obdobju aktualna priprava izvedbenih dokumentov, vezanih na večletni finančni okvir EU do leta 2020, je poudarila pomen zagotavljanja zadostnih sredstev proračuna EU v naslednjem obdobju v podporo doseganja teh ciljev. Poudarila je tudi, da bo moral nov podnebno-energetski sveženj za obdobje 2020–2030 v večji meri upoštevati specifike posameznih držav članic, pri čemer je znano, da za Slovenijo poseben izziv predstavlja zmanjšanje emisij iz prometa, zlasti tranzitnega. Po drugi strani pa je kot velik potencial izpostavila trajnostno ravnanje z gozdovi in lesno-predelovalno industrijo, ki prispevata tako k zmanjševanju toplogrednih plinov, kot tudi k povečevanju obnovljivih virov energije.


Današnji dogodek je podal pomembne usmeritve Komisiji v pripravi predlogov podnebno-energetske politike do 2030. Izpostavljeni so bili številni pozitivni učinki priprave celovitega in ambicioznega svežnja. Ta bo lahko prispeval k prizadevanjem za pripravo globalnega podnebnega sporazuma, hkrati pa tudi podal pomemben signal evropskemu gospodarstvu glede možnosti za zeleno rast in delovna mesta ter zagotovil predvidljiv okvir za naložbe. Evropska komisarka za podnebne dejavnosti  Connie Hedegaard je napovedala, da bo predlog podnebno-energetskega svežnja pripravila konec tega leta, najpozneje pa januarja 2014 s ciljem, da bi že Evropski svet marca 2014 sprejel pomembne zaveze glede ciljev EU za leto 2030.

 

 

*   *   *

 

Program srečanja (v angleškem jeziku) (.pdf)

Pamflet (v angleškem jeziku) (pdf.)