Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan včeraj na Koroškem

Ljubljana, 29. 10. 2013 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan se je včeraj popoldne mudil na Koroškem, kjer se je v Ravnah na Koroškem najprej udeležil podpisa sofinancerske pogodbe za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže: sklop 1 (Ravne)«, pozno popoldne pa se je v Mežici udeležil še slovesne obeležitve obstoja Geoparka Karavanke, ki je bil letos uvrščen v evropsko in globalno mrežo Geoparkov pod okriljem organizacije UNESCO.

Minister mag. Dejan Židan in župan Občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž Rožen sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže«. Investicija je vredna dobrih 10 milijonov evrov, poleg Republike Slovenije pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Občina Ravne na Koroškem. Projekt bo zaključen sredi leta 2015, z njim pa bo občina uredila čiščenje odpadnih voda in izboljšala celotno stanje kanalizacijskega sistema. Čistilna naprava bo locirana v naselju Dobrije, nanjo pa bo do sredine leta 2015 priključenih več kot 9.500 prebivalcev naselij Ravne, Kotlje in Tolsti vrh. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

 

Slavnostna obeležitev obstoja Geoparka Karavanke, ki je sledila podpisu pogodbe, je pomemben mejnik, saj predstavlja prepoznavanje pomena Geoparka Karavanke tako na nivoju države kot tudi na nivoju slovensko-avstrijskega sodelovanja. Ministru mag. Židanu sta se na dogodku pridružila visoka avstrijska predstavnika, g. Rolf Holub, deželni svetnik, pristojen za okolje, energijo in trajnostni razvoj, in g. Jakob Strauß, poslanec deželnega zbora Koroške in župan, ki je zastopal Koroškega deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja.

 

Geopark Karavanke se nahaja  na širšem območju med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto. Osnovo mu predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi, njegove administrativne meje sledijo mejam štirinajstih občin (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Bistrica nad Pliberkom/Feistritz ob Bleiburg, Pliberk/Bleiburg, Suha/Neuhaus, Globasnica/ Globasnitz, Galicije/Gallizien, Žitara vas/Sittersdorf, Železna Kapla/Eisenkappel, Sele/ Zell in Labot/Lavamud). Območje je veliko približno 1000 km2, poseljeno je s 50.378 prebivalci. Območje Geoparka Karavanke zaznamuje dolgoletna tradicija rudarstva in odlikujeta bogata naravna in kulturna dediščina. Lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi pogojuje značaj in geološko zgradbo območja. Območje Geoparka Karavanke se nahaja na stiku med Evrazijsko ploščo in Jadransko mikroploščo, ki je bila nekoč del Afriške plošče.

 

V preteklem letu je Geopark Karavanke oddal kandidaturo za vključitev v Evropsko mrežo geoparkov, ki deluje pod okriljem UNESCO, od marca letos pa je uvrščen v Evropsko in Globalno mrežo geoparkov pod okriljem UNESCO. Geopark Karavanke je tako prvi geopark v Sloveniji, prvi čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo in eden izmed treh čezmejnih geoparkov, sprejetih v  Evropsko in Globalno mrežo geoparkov pod okriljem organizacije UNESCO.  Z vpisom v mrežo geoparkov  ima Geopark Karavanke večjo možnost razvoja in, v tem času najpomembneje, bistveno večje možnosti za uspešno pridobivanje sredstev v novem programskem obdobju za nadaljnje delo.

 

*   *   *