Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

31. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 10. 2013 - Vlada RS je na danšanji 31. redni seji obravnavala tri točke s področja kmetijstva in okolja.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije.


V Uredbi se dodaja določbe o odvzemu koncesije in o zavezi koncesionarjev, da na odpremnice navedejo tudi podatke o kakovosti in količini gozdnih lesnih sortimentov po drevesnih vrstah, saj tako zahteva Uredba 995/2010/EU. Spremeni se tudi priloga 2 k uredbi, kjer se poglavje 1 Sečnja nadomešča z novim poglavjem s katerim se posodabljajo normativi za sečnjo lesa z motorno žago, ki se uporabljajo za določitev priznanih stroškov izkoriščanja gozdov. Posodobljeni normativi za sečnjo z motorno žago so natančnejši od veljavnih normativov, poleg tega so v posodobljenih normativih odpravljene napake, s katerimi so obremenjeni veljavni normativi. Zato je Vlada sprejela prehodno določbo, na podlagi katere se za obračun koncesijske dajatve za leto 2013 uporabljajo posodobljeni normativi za sečnjo lesa z motorno žago. S tem se ne širi z zakonom določenega obsega pravic in obveznosti koncesionarjev, temveč se le izboljšuje stanje urejenosti.

 

 

Stališče Vlade RS do Uredbe o pošiljkah odpadkov

 

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Vlada v splošnem podpira predlog uredbe.


Vlada se strinja, da se s predlogom spremembe uredbe uskladi vsebina načrtovanja inšpekcijskih pregledov. Države članice morajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo pripraviti načrte inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov. Vlada prav tako zavzema stališče, da je javnosti dostopen le splošni del načrta, tako da ne bo ogrožen osnovni namen pregledov in meni, da načrtov ni treba pregledovati vsako leto. Načrti inšpekcijskih pregledov so lahko samostojni ali jasno razviden del drugih načrtov. Vlada se  strinja tudi, da ustrezni organi v državah članicah v primeru, ko gre za potrditev ali gre za odpadek ali ne, od imetnikov pošiljk zahtevajo dokumentacijo, s katero se preveri zakonitost pošiljk.


Uredba o pošiljkah odpadkov določa zahteve za pošiljke odpadkov znotraj EU ter med EU in tretjimi državami, namenjene varovanju okolja. Uredba določa strožja pravila za nevarne odpadke kot za nenevarne odpadke; prepovedan je ves izvoz nevarnih odpadkov v države, ki niso članice OECD, in ves izvoz odpadkov za odstranjevanje v države, ki niso članice EU/EFTE.


Republika Slovenija že od leta 2011 v sklopu medresorske delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov nadzornih organov (Inšpektorat Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Carinske uprave Republike Slovenije, Policije) ter pristojnega organa Agencije Republike Slovenije za okolje pripravlja celoletni načrt izvajanja skupnih akcij nadzora, ki zajemajo vse vrste transporta, cestnega, železniškega in pomorskega.

 

Razrešitev in imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije

 

 

Vlada RS je kot predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije razrešila mag. Gregorja Kosa, predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter namesto njega za čas do izteka mandata sveta zavoda imenovala Jana Škoberneta, predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

 

 

*  *  *