Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

35. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 28. 11. 2013 - Vlada RS je na danšanji 35. redni seji obravnavala sedem točk s področja kmetijstva in okolja.

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

 

Vlada RS je izdala Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.


Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata določa ravnanja predelave biološko razgradljivih odpadkov. Biološko razgradljivi odpadki se lahko predelajo na aeroben način v kompostarnah, pri čemer pridobimo kompost ali na aneroben način v bioplinarnah pri čemer pridobimo digestat. Kompost ali digestat dobre kakovosti lahko uporabimo kot gnojilo ali izboljševalec tal v kmetijstvu in na nekmetijskih površinah. Uredba poleg določb, ki opredeljujejo ustrezno predelavo biološko razgradljivih odpadkov, opredeljuje tudi uporabo oziroma dajanje komposta in digestata na trg, ter določa, kdaj kompost ali digestat postaneta proizvod in izgubita status odpadka. Celotna Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata je zastavljena v luči zahtev managementa kakovosti za celoten proces predelave biološko razgradljivih odpadkov glede na kakovost biološko razgradljivih odpadkov, ki vstopajo v proces predelave, zagotavljanje kakovosti samega procesa razgradnje s poudarkom na zahtevani higienizaciji odpadkov, ki se predelujejo in ne nazadnje na zagotavljanju kakovosti komposta ali digestata ter ustrezni uporabi komposta ali digestata v kmetijske in nekmetijske namene.

 

Uredba o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih.
Ob zadnji spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območji, ki se je izvedla zaradi vzpostavitve ustrezne formalne podlage za določitev novih območij Natura 2000 (tehnična uskladitev meja ekološko pomembnih območij s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)), so bile pripravljene le njene vsebinske spremembe.


S predlagano uredbo so pripravljene še tehnične spremembe: enotno geografsko pojmovanje ekološko pomembnih območij in njihova grafična razdelitev.

Stališče RS glede uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu Uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU. Vlada podpira predlog uredbe.


Ribolovne možnosti (celotni dovoljeni ulovi in kvote oziroma režimi ribolovnega napora, tj. število dovoljenih dni na morju za posamezne skupine plovil) se za države članice EU določajo na ravni EU. Predlog uredbe zajema:


- deljene staleže, tj. staleže v Severnem morju in Skagerraku, ki se upravljajo skupaj z Norveško, ali staleže, ki so povezani s sporazumi z obalnimi državami Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC);
- ribolovne možnosti na podlagi sporazumov v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

 

Stališče RS glede sklenitve protokola med EU in Unijo Komori k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Unijo Komori o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama. Vlada podpira predlog sklepa.


Glavni cilj protokola k Sporazumu je, da se plovilom EU omogočijo ribolovne možnosti na ribolovnem območju Unije Komori v mejah razpoložljivega presežka. Splošni cilj je okrepiti sodelovanje med EU in Unijo Komori, da se v interesu obeh pogodbenic vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Unije Komori.


Letni finančni prispevek s strani EU v višini 600 000 EUR temelji na: a) referenčni tonaži 6 000 ton za znesek v višini 300 000 EUR, povezan z dostopom, in b) podpori razvoju sektorske ribiške politike v Uniji Komori v višini 300 000 EUR. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike in zlasti potrebami Unije Komori glede boja proti nezakonitemu ribolovu.

 

Stališče RS glede Uredbe o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom med Evropsko unijo in Unijo Komori

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu Uredbe Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom med Evropsko unijo in Unijo Komori o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama. Vlada podpira predlog Uredbe Sveta.


Ribolovne možnosti, določene s protokolom, dogovorjenim med EU in Unijo Komori, o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama, se razdelijo med plovila Španije, Francije in Portugalske, ki lovijo v omenjenih vodah.

 

Stališče RS glede sklenitve protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju. Vlada podpira predlog sklepa.

Novi protokol je v skladu s cilji Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, katerega namen je okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli ter spodbujati partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v ribolovnem območju Sejšelov v interesu obeh pogodbenic. Pogodbenici sta se dogovorili za sodelovanje z namenom izvajanja sektorske ribiške politike Sejšelov in za nadaljevanje političnega dialoga o ustreznem načrtovanju programov.


Skupni finančni prispevek EU za celotno obdobje znaša 30.700.000, kar ustreza znesku za dostop do voda ter dodatnemu znesku, ki ga plača EU za podporo ribiške in pomorske politike Sejšelov.

 

Stališče RS glede uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom med EU in Republiko Sejšeli

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju. Vlada podpira predlog uredbe.


Novi protokol ribičem EU zagotavlja ribolovne možnosti v ribolovni coni Sejšelov. Ribolovne možnosti se razdelijo med plovila Španije, Francije, Italije in Portugalske, ki izvajajo ribolov v teh vodah.

 

 

*  *  *