Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

DZ sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu

Ljubljana, 19. 12. 2013 - Državni zbor RS je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu. Osnovni cilj zakona je povečanja deleža prijave pridelka vina in omejevanje nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina. Osnovni načeli zakona sta zaščita potrošnika in zaščita pridelovalca grozdja in vina. Novela zakona krepi obe osnovni načeli zakona, saj s povečanim nadzorom ščiti potrošnika pred zavajanjem o poreklu in kakovosti vina, pridelovalca grozdja in vina pa pred nelojalno konkurenco.

Novela Zakona o vinu med drugim določa tudi prepoved točenja neustekleničenega vina v gostinskih lokalih. V zvezi s tem je treba poudariti, kaj se šteje za ustekleničeno vino. V skladu s Pravilnikom o označevanju in embalaži vina je ustekleničeno vino tisto, ki je v ustrezni zaprti embalaži, opremljeni z ustrezno oznako (etiketo s podatki o kakovosti, poreklu, pridelovalcu,…). Za ustrezno embalažo se šteje vsaka posoda, ustrezna za hrambo živil, pri čemer veljajo za vina s poreklom naslednje omejitve:

  • za vsa vina s poreklom se lahko uporabljajo steklene posode, volumna do vključno 10 litrov;
  • za kakovostno vino ZGP in deželno vino PGO se lahko uporabljajo tudi posode iz nerjavečega jekla, volumna do vključno 60 litrov;
  • za deželno vino PGO pa tudi druge posode, ustrezne za hrambo živil, volumna do vključno 10 litrov.

Iz tega sledi, da bodo lahko v gostinskih obratih še naprej točili vino iz katerekoli zgoraj navedene embalaže direktno v kozarec, v vrče, ki jih odnesejo na mizo, ali pa preko šankomata.


Z namenom povečanja deleža prijave pridelka vina in omejevanja nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina, daje novela zakona vinarski inšpekciji poleg obstoječih pristojnosti tudi pristojnost izrekanja glob pri nadzoru nad prometom z vinom v gostinskih obratih, omejuje točenje neustekleničenega vina, poenostavlja postopek kaznovanja, zvišuje kazni za prekrške in določa način izračuna pridelka določenega letnika za celotno območje Slovenije.


Za namen učinkovitejšega nadzora novela zakona daje pristojnost nadzora nad sporočanjem podatkov v register pridelovalcev grozdja in vina ter odrejanja ukrepov v tem delu tudi upravnim enotam, s čimer se bo na tem področju lahko obseg nadzora pomembno povečal.


Novela zakona tudi viša kazni za prekrške in sicer za večje prekrške na 1,5-kratno vrednost obstoječih, za manjše prekrške pa na polovico kazni za večje prekrške. Hkrati novela zakona inšpekciji omogoča izrekanje kazni v razponu.

 

*   *   *