Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov

Ljubljana, 30. 12. 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) ter Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kot izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (HMS), seznanjata vse lastnike in uporabnike melioriranih kmetijskih zemljišč, o trenutnem stanju na področju upravljanja in vzdrževanja HMS ter o nadaljnjih aktivnostih na tem področju.

MKO je konec leta 2011 izdal odločbo, s katero je skladu priznal usposobljenost za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS do leta 2017. Sklad upravlja z 271 HMS, od tega je 184 osuševalnih sistemov, 29 namakalnih sistemov ter 58 HMS, katere vzdržujejo gospodarske družbe same.


V letu 2013 so se izvedla javna naročila za iskanje podizvajalcev vzdrževalnih del na posameznem HMS za obdobje treh let. Sklad je bil uspešen pri 106 HMS, pri katerih je sklenil pogodbe in so se pričela izvajati redna vzdrževalna dela. Pri 106 HMS pa do podpisa pogodbe ni prišlo, pri 5 namakalnih sistemih zanimanja ni bilo, pri 101 osuševalnih sistemih pa zaradi interesa spreminjanja pogodbenih obveznosti. Sočasno, s potekom javnega naročila, je na MKO potekal tudi podrobnejši pregled vseh dokumentov in postopkov v skladu z veljavno zakonodajo. Zahtevnost pregleda je sprejem oziroma potrditev dokumentov zavleklo. Ustanovljena je tudi posebna delovna skupina, ki ima za nalogo izboljšanje zakonodajne ureditve na tem področju. Zaradi nastale situacije so predlagani naslednji koraki, ki naj bi pripomogli k boljšemu in preglednejšemu upravljanju ter vzdrževanju HMS:

  • za 106 HMS se v čim krajšem možnem času pripravi novo javno naročilo za izbor podizvajalca vzdrževalnih del;
  • vsi lastniki in drugi uporabniki kmetijskih zemljišč na teh 106 HMS, ne bodo plačali odmero za višino nadomestila na hektar za redna vzdrževalna dela na objektih in napravah na HMS za leto 2014. Vsa predvidena dela v programih vzdrževanja HMS za leto 2014 se bodo na teh sistemih financirali iz že zbranih sredstev;
  • spreminja se zakonodaja na področju upravljanja in vzdrževanja HMS. S spremembami zakonodaje se želi doseči preglednejši, enostavnejši in ugodnejši administrativni postopek. Posledično bo spremenjena zakonodaja imela pozitiven vpliv tudi na sama izvedbena vzdrževalna dela.

*   *   *