Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

2. februar – svetovni dan mokrišč: »Mokrišča in kmetijstvo: partnerja za razvoj«

Ljubljana, 30. 1. 2014 - Ramsarska konvencija o mokriščih oz. Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, predstavlja medvladni sporazum za zagotavljanje mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju mokrišč, njihovih funkcij in biotske raznovrstnosti. Slovenija je h konvenciji pristopila pred 22 leti.

Ob sprejetju konvencije so se države zavezale, da bodo:


- uvrščale mokrišča na Seznam mokrišč mednarodnega pomena in ohranjala ter vzdrževala njihovo ekološko ravnovesje;
- vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne programe in načrtovale celostno upravljanje povodij ob spoštovanju načela trajnostne rabe;
- podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na svojem ozemlju z razglašanjem zavarovanih območij in podpirale strokovno usposabljanje raziskovalcev in upravljalcev mokrišč ter
- sodelovale z drugimi pogodbenicami na področju mejnih mokrišč in hidroloških sistemov in v skupnih razvojnih projektih na mokriščih.

 

Mokrišča so različna življenjska okolja, katerih skupni imenovalec je seveda voda. To so območja tekočih in stoječih voda na kopnem in v obalnem morju, s slano ali sladko vodo, na površju ali pod zemljo, občasnega ali stalnega značaja, naravnega ali umetnega nastanka. So bogata zibelka biotske raznovrstnosti, opravljajo pa še številne druge funkcije, ki so pomembne za delovanje ekosistemov in za dobrobit ljudi. Kadar govorimo o »ekosistemskih storitvah«, so mokrišča tudi rezervoarji za oskrbo s pitno vodo, nudijo nam številne naravne vire, preprečujejo poplave in prispevajo k blaženju podnebnih ekstremov, prečiščujejo odpadne vode ali delujejo kot filter za odcedne vode, so pa tudi priljubljena območja rekreacije in sprostitve. 


Slovenija je bogata z mokrišči. Ključna mokrišča v 168 državah pogodbenicah Ramsarske konvencije pa so zbrana pod okriljem konvencije kot mokrišča mednarodnega pomena, med 2171 teh mokrišč so iz Slovenije vpisane Sečoveljske soline (od leta 1993), Škocjanske jame (od leta 1999) in Cerkniško jezero z okolico (od leta 2006).

Ob letošnjem mednarodnem letu družinskega kmetovanja je Stalni odbor Ramsarske konvencije izbral osrednjo temo  »Mokrišča in kmetijstvo: partnerja za razvoj«. Že leta 2002 na 8. zasedanju pogodbenic Ramsarske konvencije v Valenciji se je prav na predlog Slovenije s še z nekaterimi EU državami poudarilo prav sodelovanje in povezovanje s kmetijskim sektorjem s sprejetjem resolucije »Mokrišča, kmetijstvo in upravljanje z vodami«. Mokrišča so namreč sestavni del našega planeta z vsemi funkcijami – pomembnimi tudi za kmetijstvo, in obratno  -  kmetijske dejavnosti s pravilno tehnologijo ohranjajo vitalna mokrišča.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo svetovni dan mokrišč obeležilo z jutrišnjo predpremiero filma »Dragocena mokiršča« v Kinudvor, ki se je bo udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Film »Dragocena mokrišča« je nastal  v okviru projekta LIFE + narava »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN«, ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave.

 

*    *    *

 

Več o 2. februarju, svetovnem dnevu mokrišč