Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2014

Ljubljana, 31. 1. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS, na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012, 64/2012) objavilo tri javne razpise (JR), po katerih so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 225.810 evrov. JR bodo odprti do vključno 3. 3. 2014.

Višina sredstev pri JR za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za  namen A (rejske organizacije) znaša 49.000 evrov, za namen B (ostale organizacije) pa 25.000 evrov. Višina sredstev pri JR za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju za namen A (delovanje na celotnem območju RS) znaša 40.000 evrov, za namen B (delovanje na ožjem območju RS) pa 25.000 evrov. Višina sredstev pri JR za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov znaša 86.810 evrov.


Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. JR prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na področju kmetijstva.

 

*    *    *


Dodatne informacije


Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si ali prek foruma na spletnih straneh http://www.arsktrp.gov.si, kjer bodo objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja.