Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Združitev shem za večjo ozaveščenost otrok o zdravem prehranjevanju

Ljubljana, 31. 1. 2014 – Evropska komisija je po obsežnem posvetovanju z zainteresiranimi strankami in po javni razpravi včeraj javnosti predstavila zakonodajni predlog, katerega cilj je združiti dve trenutno ločeni shemi: shemo šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka. Namen te združitve je obe shemi narediti bolj učinkoviti, znižati upravne postopke in zmanjšati organizacijska bremena, predvsem pa prispevati k ozaveščanju otrok glede zdravih prehranjevalnih navad.

 

V Sloveniji se Shema šolskega sadja (SŠS), ki pomeni brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem v osnovi šoli, uspešno izvaja že peto šolsko leto, vključenost šol pa se iz leta v leto povečuje. V šolskem letu 2013/14 je vanjo vključenih že 90 % vseh OŠ (417 šol z okvirno 148.000 učenci). V lanskem šolskem letu se je zanjo namenilo 759.761 EUR, od tega 569.821 EUR sredstev EU (75 %) in 189.761 EUR sredstev RS (25 %). Pomoč na učenca znaša okvirno 6 EUR/šolsko leto, kar pomeni v povprečju 1- 2 krat tedensko brezplačen dodaten obrok svežega sadja oz. zelenjave. Letno se razdeli okvirno 500 ton sadja in zelenjave. Vrednotenje učinkov SŠS v letu 2010/11 je pri otrocih pokazalo kratkoročni pozitivni učinek na spreminjanje odnosa in vedenja v zvezi s sadjem in zelenjavo kot posledico sheme šolskega sadja in na zaužite količine sadja in zelenjave, še posebej pri fantih, mlajših in otrocih iz manj premožnih družin.

 

Shema šolskega mleka (SŠM), katerega namen je med drugim približati uživanje mleka in kakovostnih mlečnih izdelkov učencem. EU mleko in mlečne izdelke sofinancira v višini štirih centov za največ 0.25 l mleka na dan. Upravičenci do teh sredstev so otroci oziroma starši, ki sem jim podpora upošteva pri plačilu šolske prehrane za otroka. Slovenija je pri koriščenju sredstev v tej shemi manj uspešna, saj v shemi sodeluje zgolj nekaj šol, ki so lani izkoristile približno 5 tisoč €. Shema šolskega mleka ima več administrativnih postopkov kot Shema šolskega sadja, zato se pričakuje večji odziv s poenostavitvijo.

 

Združitev shem bo omogočila učinkovitejše odpravljanje slabih prehranjevalnih navad, okrepila bo izobraževalne elemente programov in prispevala k boju proti debelost. Izboljšana shema pod sloganom »Z dobro prehrano do dobrega počutja« bo zajemala celotno verigo od kmetije do šole in bo prispevala k ozaveščanju otrok glede zdravih prehranskih navad in razpoložljivih kmetijskih proizvodov ter vprašanj trajnosti, živilskih odpadkov in okoljskih vprašanj. Nova shema se bo izvajala znotraj skupnega pravnega in finančnega okvira, pri čemer se bodo izboljšale in poenostavile upravne zahteve znotraj obeh obstoječih shem. Ta enotni okvir bo zmanjšal vodstvena in organizacijska bremena za nacionalne organe, šole in dobavitelje ter bo naredil shemo učinkovitejšo. Države članice bodo v shemi sodelovale prostovoljno, prav tako se bodo lahko same odločale, katere proizvode bodo razdeljevale. Proračun EU za novo shemo naj bi v posameznem šolskem letu znašal 230 milijonov evrov (150 milijonov za sadje in zelenjavo ter 80 milijonov evrov za mleko).

 

Shema šolskega mleka je bila vzpostavljena leta 1977, shema šolskega sadja pa leta 2009. V oba programa je vsako leto vključenih približno 30 milijonov otrok EU. V večini držav otroci uživajo vse manj sadja in zelenjave, vsekakor pa premalo od priporočenega dnevnega vnosa. Otroci pijejo tudi vedno manj mleka, uživajo pa vse več visoko predelanih živil. Prekomerna teža in debelost sta razlog za resno zaskrbljenost: Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2010 ocenila, da je v EU približno vsak tretji otrok v starosti med 6 in 9 let prekomerno težak oziroma predebel. Ta trend hitro narašča: leta 2008 je bilo razmerje ena proti štiri.

 

*    *    *

 

Spletna stran Sheme šolskega sadja in zelenjave

Informacija o novem zakonodajnem predlogu EK (v angleškem jeziku)