Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava razpisa za ukrep tehnična pomoč čebelarjem za 2014 v višini dobrih 270 tisoč evrov

Ljubljana, 28. 3. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 270.114 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo, 2. 4. 2014, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov. Program je Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES. Komisija ga je s sklepom potrdila 12. 8. 2013 - odobritev programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa:

 

Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom zaradi:

  • posodobitve čebelarstva v Sloveniji in
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Sloveniji,

ter s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov.

 

*   *   *

 

Dodatne informacije


Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.