Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan na Gorenjskem podpisal sofinancerske pogodbe za kohezijske projekte za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Kranj 28. 3. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je na vladnem obisku Gorenjske podpisal sofinancerske pogodbe za prvi in drugi sklop »Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja« ter »Oskrbe s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop«. Poleg županov MO Kranj, občin Naklo, Šenčur, Bohinj in Radovljica, ki so podpisovali sofinancerske pogodbe, se je dogodka udeležilo tudi veliko županj in županov občin, kjer izvajajo kohezijske projekte. Nagovorili so jih predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, minister za kmetijstvo in okolje mag. Dekan Židan ter državna sekretarka Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Andreja Kert.

Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek je poudarila, da je Vlada RS z zagotovitvijo dodatnih sredstev za izvedbo kohezijskih projektov, dala podlago za podpis sofinancerskih pogodb, kar predstavlja zagon projektov v skupni višini 200 milijonov evrov.


Minister mag. Židan je povedal, da imamo v tej finančni perspektivi na razpolago 550 milijonov evrov evropskih sredstev za te namene, skupaj s sredstvi slovenskega sofinanciranja države in občin pa je investicijski potencial blizu milijarde evrov. Izpostavil je gospodarske koristi kohezije in poudaril, da izvedba kohezijskih projektov prispeva k oživitvi naše gospodarske rasti. Dejal je, da je sedaj naša naloga, da čim hitreje podpišemo še preostale sofinancerske pogodbe in nato v roku realiziramo kohezijske projekte.


Da je bilo premaganih že mnogo izzivov, pred nami pa je zaključevanje aktualne finančne perspektive 2007-2013 in pričetek novega programskega obdobja do leta 2020, je poudarila državna sekretarka Andreja Kert. »Verjamem, da bodo v okviru novoustanovljene vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vsi postopki stekli hitreje. S posluhom za mnenja upravičencev bomo nadaljevali s procesom odpravljanja administrativnih ovir, to je po oceni vlade izjemno pomembno, in naredili vse, da razpoložljiva sredstva maksimalno počrpamo,« je še dodala.


Sledil je svečan podpis sofinacerskih pogodb za vse kohezijske projekte na gorenjskem, ki imajo izdane odločbe za sofinanciranje iz evropskega Kohezijskega sklada. Z dvema projektoma bodo občine zgradile ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, z enim pa boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo.


V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop« bo zgrajen sistem čiščenja, s katerim bo na novo priključenih 6.702 prebivalcev iz prispevnega območja centralne čistilne naprave Kranj, in sicer v MO Kranj 5.908 prebivalcev, v občini Šenčur 473 prebivalcev, v občini Naklo pa 321 prebivalcev. Celotna vrednost projekta znaša skoraj 46 milijonov evrov. Od tega bodo občine pridobile 29 milijonov evrov evropskih sredstev, nekaj več kot 5 milijonov iz slovenskega proračuna, same pa bodo prispevale okoli 12 milijonov. Sestavni del projekta je tudi rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.000 PE. Izgradnja vseh kanalizacij se nahaja v prispevnem območju navedene čistilne naprave, kar pomeni, da se odpadne vode iz celotnega obravnavanega območja čistijo na čistilni napravi Kranj.


V okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop« bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj, s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo. Celotna investicija bo vredna več kot 21 milijonov evrov. Iz Kohezijskega sklada bodo pridobili dobrih 13 milijonov evrov, iz slovenskega proračuna pa dobra 2 milijona evrov. Delež občin znaša nekaj manj kot 5,8 milijonov evrov.


S projektom »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« si bo 51.038 prebivalcev MO Kranj ter občin Naklo in Preddvor Naklo zagotovilo stabilnejšo in kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo. Vrednost tega projekta je ocenjena na 11 milijonov evrov. Od tega bodo občine dobile 6,5 milijonov evropskega denarja, dober milijon iz slovenskega proračuna, same pa bodo za ta projekt prispevale nekaj manj kot 3,5 milijonov evrov. S tem denarjem bodo zgradile 16.705 km vodovoda, en vodohran s kapaciteto 1.500 m3 in 1 objekt ultrafiltracije s kapaciteto 130 l/sek. Zagotovljen bo nov rezervni vodni vir (50 l/s) za Kranj in hidravlične izboljšave obstoječega sistema (vodovod Bašelj – Kranj). Boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo bodo občine zagotovile 51.038 prebivalcem, ki se oskrbujejo iz navedenih vodovodnih sistemov.

 

*   *   *