Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na območju gorenjske, koroške, notranjske, ljubljanske, podravske, posavske, severnoprimorske, vzhodno- in zahodnoštajerske ter zasavske regije, ki znaša 429.415.980,17 evra brez DDV in jo je 24. marca 2014 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska končne ocene neposredne škode znaša škoda na stvareh in stavbah kulturne dediščine 12.752.088,59 evra, škoda v gospodarstvu 42.713.030,57 evra, škoda na državnih cestah 8.784.080 evrov, škoda na elektroenergetski infrastrukturi 80.512.371,11 evra, škoda na parkih, vrtovih in drevoredih, ki so kulturna dediščina, 2.665.866,56 evra, škoda na železniški infrastrukturi 40.873.990,91 evra, škoda v gozdovih in na gozdnih cestah 214.326.536,80 evra in škoda na vodotokih 26.788.015,63 evra.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 (2.586.535,65 evra) in je tako dosežen limit za pomoč skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
 

Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da skladno s tem sklepom pripravijo program odprave posledic neposredne škode na stvareh, gradbeno-inženirskih objektih, v gospodarstvu, kulturni dediščini, na državnih cestah, v gozdu in na gozdnih cestah,  železniški infrastrukturi in vodotokih skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
 

Vlada je pooblastila Državno komisijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, da lahko izjemoma potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena skladno s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode komisija pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. O ponovni oceni mora Ministrstvo za kmetijstvo in okolje seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.
 

Ob tem je vlada potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v skupni višini 15.436 evrov, ki se pokrijejo iz tekoče proračunske rezerve.
 

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, bo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zapisniško preneslo zapisnike in drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, ki presegajo škodo v višini 200 evrov.
 

Vlada je tudi zadolžila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvom za obrambo pripravi vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.
 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja bo po pooblastilu vlade vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije posredoval Evropski komisiji.
 

Vlada Republike Slovenije bo v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 s končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, seznanila Državni zbor Republike Slovenije.

 

*  *   *